dnes je 1.7.2022

Použitie asfaltovej drte na úpravu spevnenej plochy

3.5.2021, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie so stavebným odpadom (betónom) v roku 2021

31.3.2021, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie s odpadom zo stavby

25.11.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komunálny odpad z iných zdrojov

9.3.2020, Ing. Tomáš Schabjuk Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpad zo stavebnych a servisnych prac externých firiem

2.1.2020, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bioodpad z kuchýň z domácností od 1.1.2023

17.12.2019, Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer

Drtenie a lisovanie odpadu pred odovzdaním na zhodnotenie

21.6.2019, Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoplatnenie stavebného odpadu v obci v roku 2019

21.6.2019, Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preprava nebezpečného odpadu

20.4.2015, Ing. Marián Strýček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektroodpad z domácnosti

10.12.2013, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer