dnes je 23.9.2023

Registrácia čistiarne odpadových vôd podľa § 98

24.3.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

24.3.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako separovať odpad vo výrobnej spoločnosti?

28.10.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie so vzniknutými odpadovými olejmi

30.8.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revízia povolení na odber podzemnej vody v roku 2021

7.7.2021, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaradenie odpadu z prevádzky verejného stravovania

23.6.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstránenie azbestovej krytiny zákonným spôsobom

9.6.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Riadenie odpadov v administratívnej firme

5.5.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Použitie asfaltovej drte na úpravu spevnenej plochy

3.5.2021, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie so stavebným odpadom (betónom) v roku 2021

31.3.2021, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Je potrebné podávať hlásenie o neobalových výrobkoch ak náš evidenčný list je nulový?

1.2.2021, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zasielanie sprievodných listov nebezpečných odpadov na okresné úrady

21.1.2021, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie s odpadom zo stavby

25.11.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správny postup pri likvidácii vodného oplachu

2.6.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komunálny odpad z iných zdrojov

9.3.2020, Ing. Tomáš Schabjuk Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čistička odpadových vôd a zaradenie kalov z nej

14.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zálohovanie pet fliaš a obalov po spustení systému vo firemnom bufete/výdajni

9.1.2020, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpad zo stavebnych a servisnych prac externých firiem

2.1.2020, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bioodpad z kuchýň z domácností od 1.1.2023

17.12.2019, Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov