dnes je 1.7.2022

Nakladanie s nebezpečnými odpadmiArchív

23.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 25 - Nakladanie s nebezpečnými odpadmiGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v roku 2018Záznam

13.6.2018, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:16:31

Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v roku 2018

15.8.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v roku 2018

Zákon o odpadoch - Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov v roku 2018ZáznamGarancia

29.1.2018, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:39

Nakladanie s odpadmiArchív

7.12.2020, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávnené a odborne spôsobilé osobyArchív

12.2.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákonaArchív

18.1.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o odpadoch - povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadovZáznam

17.10.2017, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:52

Analytická kontrola nebezpečných odpadovArchív

9.3.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021Záznam

3.9.2021, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:19

Analytická kontrola odpadovArchív

13.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 95 - Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosťGarancia

1.11.2021, Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Postup pri analytickej kontrole odpadovArchív

13.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Súhlas na nakladanie s NOArchív

27.3.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadovZáznamGarancia

9.6.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:52

Registrácia dopravcu podľa zákona o odpadochArchív

1.3.2018, Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer

Likvidácia odpadov u objednávateľaArchív

8.5.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečný odpad

2.3.2012, Ing. Marek Kavecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypracovanie zámeru EIA

7.3.2013, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti pôvodcu odpaduArchív

4.12.2020, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič , doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

AutorizáciaArchív

12.2.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Súhlasy a oprávneniaArchív

12.2.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka povinností podľa množstva odpadov, s ktorými nakladáArchív

14.12.2020, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 371/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochArchív

24.9.2021, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka povinností podľa produkcie odpadovArchív

5.12.2020, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič , doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosti

29.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer