dnes je 24.6.2024

Nakladanie s nebezpečnými odpadmiArchív

23.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

24.3.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 25 - Nakladanie s nebezpečnými odpadmiArchív

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Súhlas, povinnosti a odborná spôsobilosť pri nakladaní s nebezpečným odpadomArchív

23.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávnené a odborne spôsobilé osobyArchív

12.2.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie s odpadmiArchív

7.12.2020, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákonaArchív

18.1.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia čistiarne odpadových vôd podľa § 98

24.3.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021Záznam

3.9.2021, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:19

Analytická kontrola nebezpečných odpadovArchív

9.3.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia čistiarne odpadových vôd podľa § 98Archív

29.4.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia čistiarne odpadových vôd podľa § 98Archív

6.6.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové povinnosti pri nakladaní a preprave nebezpečných odpadov od 1. 11. 2021Archív

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 95 - Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosťArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 135i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021Archív

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Analytická kontrola odpadovArchív

13.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri analytickej kontrole odpadovArchív

13.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 135c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018Archív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti pôvodcu odpaduArchív

4.12.2020, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič , doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 371/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochArchív

24.9.2021, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia dopravcu podľa zákona o odpadochArchív

1.3.2018, Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer

AutorizáciaArchív

12.2.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Súhlas na nakladanie s NOArchív

27.3.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Súhlasy a oprávneniaArchív

12.2.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka povinností podľa množstva odpadov, s ktorými nakladáArchív

14.12.2020, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Likvidácia odpadov u objednávateľaArchív

8.5.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstránenie azbestovej krytiny zákonným spôsobom

9.6.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Regionálne centrum Bazilejského dohovoruArchív

8.2.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadochArchív

22.1.2020, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Ing. Monika Offertálerová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kedy sa môžu vyžadovať odborné posudky vo veciach odpadov v roku 2019Archív

12.7.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka povinností podľa produkcie odpadovArchív

5.12.2020, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič , doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti držiteľa odpaduArchív

11.12.2020, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Činnosti, pri ktorých je potrebný súhlas štátnej správy odpadového hospodárstvaArchív

12.2.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Súhlas na zhromažďovanie NO podľa zákona č. 79/2015 Z.z.Archív

10.7.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosti

3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 97 - Udeľovanie súhlasuArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 98 - RegistráciaArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov