dnes je 13.7.2024

Input:

Zoznam dôležitých www - stránok

25.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6 Zoznam dôležitých www - stránok

Verlag Dashöfer

Ministerstvo životného prostredia SR

 • www.enviro.gov.sk

Národná rada SR

 • www.nrsr.sk

Vláda SR

 • www.government.gov.sk

Informačný portál o životnom prostredí – enviroportál

 • http://enviroportal.sk

Krajské úrady životného prostredia

 • www.kuzp.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia

 • www.sizp.sk

Slovenská obchodná inšpekcia

 • www.soi.sk

Slovenská agentúra životného prostredia

 • www.sazp.sk

Environmentálny fond

 • www.envirofond.sk

Štrukturálne fondy – Operačný program životné prostredie

 • www.opzp.sk

Elektronická zbierka zákonov

 • https://www.slov-lex.sk/domov

Centrum pre chemické látky a prípravky SR

 • www.cchlp.sk

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

 • www.apoh.sk

Republiková únia recyklačného priemyslu

 • www.rurep.sk

Slovenské združenie pre značkové výrobky

 • www.szzv.sk

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

 • www.aspek.sk

Registre výrobcov vyhradených