dnes je 25.7.2024

Identifikačný list nebezpečného odpaduArchív

26.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 20Archív

28.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 15Archív

27.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 19Archív

28.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 16Archív

28.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 17Archív

28.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 02Archív

23.1.2020, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 04Archív

23.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 05Archív

23.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 07Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 01Archív

23.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 10Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 12Archív

27.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 06Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 14Archív

27.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 03Archív

23.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak , Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 11Archív

27.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 13Archív

27.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 18Archív

28.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 09Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Označovanie skladu nebezpečných odpadovArchív

23.1.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaradenie odpadov do Katalógu odpadov v roku 2021Záznam

24.3.2021, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:25

Označovanie skladu nebezpečných odpadovArchív

15.5.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenčný list odpadov od 1.1. 2024Archív

9.1.2023, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákonaArchív

18.1.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmiArchív

7.4.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doklady potrebné pri preprave nebezpečných vecí podľa ADRArchív

29.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Použité ochranné rúška a nakladanie s odpadmiArchív

20.3.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpady zo školskej jedálne v roku 2021Záznam

25.3.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:34

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADUArchív

18.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odovzdanie odpadovej ortuti a jej prevzatie od roku 2018Archív

9.3.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti držiteľa odpaduArchív

11.12.2020, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 371/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochArchív

24.9.2021, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer