dnes je 24.6.2024

Evidenčný list odpaduArchív

27.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADUArchív

18.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenčný list odpadov od 1.1. 2024Archív

9.1.2023, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s odpadom, evidenčné listy odpadov - povinnosť do 28.2.2023Záznam

27.2.2023, Ing. Emília Fintová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:22:36

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nímArchív

23.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správne vyplnenie evidenčného listu pre stavebný odpadArchív

27.11.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Použitie kódu nakladania s odpadomArchív

20.3.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti držiteľa odpaduArchív

11.12.2020, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odporúčania pre samosprávy v triedení kuchynského odpaduArchív

21.9.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti pôvodcu odpaduArchív

4.12.2020, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič , doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti gastro prevádzok pri nakladaní s odpadmi v roku 2017Archív

18.9.2017, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti gastro prevádzok pri nakladaní s odpadmi v roku 2018Archív

3.4.2018, Ing. Matej Šiculiak, aktualizácia Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 366/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnostiArchív

28.9.2021, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 14 - Povinnosti držiteľa odpaduGarancia

5.6.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdyArchív

21.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenčný list skládky odpadovArchív

30.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenčný list skládky odpadov v roku 2020Archív

3.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ohlasovacie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva za rok 2022Archív

23.2.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Súhlasy na zhodnocovanie odpadovArchív

7.5.2018, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 108 - Okresný úradArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie evidencie pri AzbesteArchív

7.7.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Súhlas, povinnosti a odborná spôsobilosť pri nakladaní s nebezpečným odpadomArchív

23.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidencia odpadových pneumatíkArchív

5.6.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spätný zber batériíArchív

3.5.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov