dnes je 24.2.2024

§ 30 - Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobkuArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Určenie výrobcu vyhradeného výrobkuArchív

20.2.2017, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobkuArchív

26.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku od mája 2017Archív

10.5.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku od 1. júla 2019Archív

26.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 27 - Základné ustanoveniaArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. júla 2021Archív

18.6.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pôsobnosti koordinačného centra na plnenie povinnostíArchív

15.6.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozšírená zodpovednosť výrobcov - Základné ustanoveniaArchív

19.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Vyhláška č. 373/2015 Z. z. - o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadovArchív

27.9.2021, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Koordinačné centrumArchív

22.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 31 - Koordinačné centrumArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ISOH - Oznámenie o zmene termínu pre registráciu

4.1.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

§ 135 - Prechodné ustanoveniaArchív

20.11.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 29 - Individuálne plnenie vyhradených povinnostíArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinnostíArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Založenie a zánik koordinačného centra od mája 2017Archív

13.6.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizácia zodpovednosti výrobcovArchív

20.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Povinnosti výrobcu elektrozariadeníArchív

26.5.2021, Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Individuálne plnenie vyhradených povinnostíArchív

27.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Povinnosti výrobcu a distribútora neobalových výrobkov v roku 2019Archív

5.12.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o založení koordinačného centraArchív

9.6.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 91 - Rozhodnutie o udelení autorizácieArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 135d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2018Archív

31.7.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 113 - KonanieArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spätný odber elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu - spôsoby nakladaniaArchív

13.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

AutorizáciaArchív

12.2.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 90 - Podmienky udelenia autorizácieArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 89 - Autorizované činnosti a udelenie autorizácieArchív

1.7.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 105 - MinisterstvoArchív

2.1.2023, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Freerideri - aktuálny problém v odpadovom hospodárstveArchív

4.2.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadochArchív

22.1.2020, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Ing. Monika Offertálerová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spracovateľ elektroodpaduArchív

28.12.2020, Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2019Archív

5.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady spojené s komunálnym odpadomArchív

13.7.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer