dnes je 7.10.2022

§ 30 - Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobkuGarancia

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Určenie výrobcu vyhradeného výrobkuArchív

20.2.2017, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobkuArchív

26.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku od mája 2017Archív

10.5.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku od 1. júla 2019Archív

26.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozšírená zodpovednosť výrobcov - Základné ustanoveniaArchív

19.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

§ 27 - Základné ustanoveniaGarancia

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Vyhláška č. 373/2015 Z. z. - o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadovArchív

27.9.2021, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 31 - Koordinačné centrumGarancia

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Koordinačné centrumArchív

22.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

§ 135 - Prechodné ustanoveniaGarancia

20.11.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 29 - Individuálne plnenie vyhradených povinnostíGarancia

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinnostíGarancia

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Individuálne plnenie vyhradených povinnostíArchív

27.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Založenie a zánik koordinačného centra od mája 2017Archív

13.6.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizácia zodpovednosti výrobcovArchív

20.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Obaly - povinnosti výrobcu a individuálne plnenie povinnostíZáznam

3.6.2019, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:54

Povinnosti výrobcu elektrozariadeníArchív

26.5.2021, Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Zmluva o založení koordinačného centraArchív

9.6.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch v roku 2018ZáznamGarancia

2.2.2018, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:34

§ 113 - KonanieGarancia

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 91 - Rozhodnutie o udelení autorizácieGarancia

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

§ 89 - Autorizované činnosti a udelenie autorizácieArchív

1.7.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

AutorizáciaArchív

12.2.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spätný odber elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu - spôsoby nakladaniaArchív

13.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer