dnes je 25.7.2024

§ 30 - Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobkuArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Určenie výrobcu vyhradeného výrobkuArchív

20.2.2017, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobkuArchív

26.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku od mája 2017Archív

10.5.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku od 1. júla 2019Archív

26.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 373/2015 Z. z. - o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadovArchív

27.9.2021, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozšírená zodpovednosť výrobcov - Základné ustanoveniaArchív

19.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 27 - Základné ustanoveniaArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koordinačné centrumArchív

22.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Vymedzenie pôsobnosti koordinačného centra na plnenie povinnostíArchív

15.6.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Založenie a zánik koordinačného centra od mája 2017Archív

13.6.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. júla 2021Archív

18.6.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizácia zodpovednosti výrobcovArchív

20.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 31 - Koordinačné centrumArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 29 - Individuálne plnenie vyhradených povinnostíArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 135 - Prechodné ustanoveniaArchív

20.11.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinnostíArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Individuálne plnenie vyhradených povinnostíArchív

27.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Ohlasovacie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva za rok 2022Archív

23.2.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška MŽP SR č. 186/2018 Z. z.Archív

22.10.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti výrobcu a distribútora neobalových výrobkov v roku 2019Archív

5.12.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti výrobcu elektrozariadeníArchív

26.5.2021, Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 74 - Povinnosti výrobcu neobalových výrobkovArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ISOH - Oznámenie o zmene termínu pre registráciu

4.1.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Zmluva o založení koordinačného centraArchív

9.6.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 16 - Zber odpadu a výkup odpaduGarancia

5.6.2024, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obalyArchív

17.3.2021, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spätný odber elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu - spôsoby nakladaniaArchív

13.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 105 - MinisterstvoArchív

2.1.2023, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Likvidátor a Recyklačný fondArchív

13.9.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. júla 2019Archív

26.6.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpaduArchív

17.3.2021, Ing. Juraj Válek PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov od 1. júla 2019Archív

26.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 91 - Rozhodnutie o udelení autorizácieArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 112 - Štátny dozor v odpadovom hospodárstveArchív

1.10.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 113 - KonanieArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer