Kalendár
júl 2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia povinnosť
20.7.2019 - Odpadové hospodárstvo

 

Darček k Vášmu predplatnému
Manuál pre nakladanie s odpadmi z kultúrnych domov

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadochGarancia

19.7.2019, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc, Ing. Monika Offertálerová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Božena Gašparíkova, CSc; Ing. Monika Offertálerová; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. - Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vyhláška č.  371/2015 Z. z.  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Žiadosť o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti v roku 2019Garancia

17.7.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa vyhlášky 371/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch je stanovené, čo obsahuje žiadosť o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti. Pričom odborná posudková spôsobilosť sa overuje ...
viac

Spätný odber elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu - spôsoby nakladaniaGarancia

17.7.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Spätný zber elektroodpadu  je podľa  § 32 ods. 23  zákona o odpadoch odobratie elektroodpadu z domácností od ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Povinnosti výrobcu elektrozariadeníGarancia

16.7.2019, Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Výrobca elektrozariadení je hlavnou  zodpovednou osobou za zabezpečenie uplatňovania osobitných požiadaviek, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Kedy sa môžu vyžadovať odborné posudky vo veciach odpadov v roku 2019Garancia

12.7.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa vyhlášky 371/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, sú stanovené prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu ...
viac

Technológie výroby čistého vodíkaGarancia

11.7.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Významnosť vodíka v každodennom živote Vodík predstavuje nevyhnutnú zložku pri výrobe tisícok produktov bežnej spotreby. Vodík nachádza široké použitie pri výrobe: -> plastov, -> hnojív, -> pohonných hmôt. Samotná výroba čistého uhlíka je však ...
viac

Výroba biometánu a jeho potenciál na SlovenskuGarancia

11.7.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Európska únia schválila stanovenie spoločného cieľa 10 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov v sektore dopravy do roku 2020. Medzi tieto obnoviteľné zdroje možno zahrnúť kvapalné biopalivá, vodík a  biometán . Biometán je spracovaný ...
viac

Kedy sa vyžadujú odborné posudky vo veciach odpadov v roku 2019Garancia

10.7.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa vyhlášky 371/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, sú stanovené prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia ...
viac

ZMOS: Ďalší prieskum sa zameria na odpadové hospodárstvo

10.7.2019, Zdroj: SITA
Na spokojnosť samospráv so súčasným systémom odpadového hospodárstva sa zameria ďalší prieskum, ktorý v lete uskutoční Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Ako informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák, v prieskume budú zisťovať napríklad postoj samospráv k ...
viac

Vzácne druhy rastlín a živočíchov by tvrdo zasiahlo spracovanie kalamitného dreva

10.7.2019, Zdroj: SITA
V lesoch nerastú len stromy, žijú v nich aj mnohé vzácne druhy rastlín a živočíchov. Mnohé prežívajú práve na miestach, kde sa do kalamít nezasiahlo. Organizácia SOS/BirdLife Slovensko tak reagovala na vyjadrenie Lesov SR, že súčasný požiar lesa v katastri obce ...
viac
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

18.10.2018, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zmeny v zákone o Environmentálnom fonde účinné od 26. 4. 2019Garancia

9.5.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 26. 4. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 111/2019 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 329/ ...
viac

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

13.3.2018, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Pojem  pôvodca odpadu  bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Výzva na vodozádržné opatrenia v mestách a obciachGarancia

7.6.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dôsledky zmeny klímy sa prejavujú najmä extrémnymi výkyvmi počasia, či už sú to povodne, prívalové dažde, ale aj obrovské horúčavy a extrémne suchá. Náklady na škody spôsobené suchom sa v Európe za posledných 30 rokov odhadujú na 100 miliárd ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (vyšlo dňa: 3.6.2019 v čiastke č. 58)
  • 158/2019 Z.z. novela zák. č. 229/1991 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2019 v čiastke č. 60)
  • 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 173/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 50/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 178/2019 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 202/2019 Z.z. ustanovuje podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 203/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 206/2019 Z.z. novela vyhl. č. 451/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2019 v čiastke č. 77)
  • 207/2019 Z.z. ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch (vyšlo dňa: 12.7.2019 v čiastke č. 77)
  • 210/2019 Z.z. novela zák. č. 286/2009 Z. z. a č. 359/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 16.7.2019 v čiastke č. 78)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

10.9.2019, Nitra
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.10.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

8.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

26.9.2019, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: