Kalendár
december 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia povinnosť
27.12.2018 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

§ 19a - Jednorazová primeraná náhradaGarancia

14.12.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19a Jednorazová primeraná náhrada (1) Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, ktorý je dotknutý rozhodnutím vydaným podľa § 114a ods. 1 , má právo na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku od ...
viac

Novela Zákona o odpadoch širšie upravuje zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpaduGarancia

14.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. januára 2019 sa účinnou stáva novela č. 312/2018 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa Zákon o odpadoch. Novela prináša viacero zmien, pričom jednou z podstatnejších je najmä podrobnejšia úprava zodpovednosti za nezákonné ...
viac

Environmentálna značka EÚGarancia

14.12.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Európsku environmentálnu značku „Environmentálna značka EÚ” udeľuje MŽP SR výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené environmentálne kritériá podľa Rozhodnutia Európskej komisie pre príslušnú skupinu produktov. Celkový vzhľad značky EÚ a  ...
viac

§ 79a - Recyklácia lodíGarancia

13.12.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 79a Recyklácia lodí (1) Recykláciu lodí v zariadení na recykláciu lodí ustanovujú osobitné predpisy. 107b ) (2) Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom 107c ) na recykláciu lodí ministerstvo, ktoré je zároveň ...
viac

ÚvodníkGarancia

13.12.2018, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážený čitateľ, v decembrovom vydaní časopisu, ktorý sa zaoberá zmenami v oblasti odpadového hospodárstva a environmentalistiky, sme si pre Vás pripravili sériu článkov o zákone č. 312/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 ...
viac

OdpadyGarancia

13.12.2018, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac

§ 88a - Cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov podľa § 42 ods. 6 a použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6Garancia

12.12.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 88a Cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov podľa § 42 ods. 6 a použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 (1) Ak sa má uskutočniť alebo sa uskutočňuje preprava použitých batérií a ...
viac

§ 136a - Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019Garancia

12.12.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 136a Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019 Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname ...
viac

Novela Zákona o odpadoch upravuje aj účelovú finančnú rezervuGarancia

12.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účelovú finančnú rezervu musí vytvárať každý prevádzkovateľ skládky odpadov, a to pre prípady uzavretia, rekultivácie, monitorovania či zabezpečenia starostlivosti o skládku po tom, ako bude uzatvorená. Pre každú skládku odpadov sa takáto ...
viac

Žiadosť o súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu v roku 2019Garancia

12.12.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo všetko musí obsahovať žiadosť o na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, podľa Vyhlášky č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch? Takáto žiadosť musí obsahovať: identifikačné údaje žiadateľa, ...
viac
Najčítanejšie

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 -nové povinnosti od 1. januára 2019Garancia

24.9.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nové povinnosti a pre dotknuté subjekty stanovuje prechodné obdobia na ich splnenie. Ide o tieto povinnosti v prechodnom období po 1. januári 2019: 1. Prevádzkovateľ ...
viac

Identifikačný list nebezpečného odpadu SK 08Garancia

30.10.2017, Ing. Peter Galovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Galovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Registrácia do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadochArchív

15.2.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je firma povinná registrovať sa do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadoch, keď je registrovaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií podľa zákona č. 119/2010 a nie je výrobcom obalov, ale len používa obaly na balenie výrobkov pre ...
viac

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 308/2018 Z.z. o Národnom jadrovom fonde (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 309/2018 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 310/2018 Z.z. novela zák. č. 15/2005 Z. z. a č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 312/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 337/2018 Z.z. novela vyhl. č. 101/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 350/2018 Z.z. o ochrane majetku v plynárenstve (vyšlo dňa: 12.12.2018 v čiastke č. 127)
  • 353/2018 Z.z. novela zák. č. 569/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 14.12.2018 v čiastke č. 128)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

28.1.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

26.2.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

12.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

25.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: