Kalendár
júl 2018
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia povinnosť
20.7.2018 - Odpadové hospodárstvo

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček mesiaca
Nakladanie s nebezpečným odpadom od A po Z
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie
Systémy EMS

Systémy EMS

16.7.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Systém environmentálneho manažérstva (EMS) predstavuje dobrovoľný nástroj v oblasti environmentálneho riadenia v organizácii, zavedený za účelom dosiahnutia zhody s právnymi požiadavkami. Systém environmentálneho manažérstva (EMS) predstavuje ...
viac
Novela zákona č. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov - minimálny obsah národného programu znižovania emisií

Novela zákona č. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov - minimálny obsah národného programu znižovania emisiíGarancia

13.7.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 13. 6. 2018 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Novela nadobúda účinnosť 1. 7. 2018 a prináša zmeny vo viacerých ustanoveniach zákona. Dňa 13. 6. 2018 schválila ...
viac
Zmena pravidiel pre uzatváranie skládok ( časť IV. )

Zmena pravidiel pre uzatváranie skládok ( časť IV. )Garancia

11.7.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie týkajúceho sa skládky odpadov v lokalite Žilina - Považský Chlmec bolo potrebné v zákone o integrovanie, prevencii a kontrole znečisťovania vytvoriť pravidlá pre urýchlené, ...
viac
Vláda schválila Lex Žitný ostrov, historicky prvý zákon na ochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí

Vláda schválila Lex Žitný ostrov, historicky prvý zákon na ochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí

11.7.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Prvý zákon na ochranu najvzácnejších zásobární vody prináša efektívnejší nadrezortný prístup, zvyšuje informovanosť obyvateľov, sprísňuje pokuty a zavádza možnosť takzvaných trojrezortných kontrol. Prvý zákon na ochranu najvzácnejších zásobární vody prináša ...
viac
Novela zákona č. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov - Národný program znižovania emisií

Novela zákona č. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov - Národný program znižovania emisiíGarancia

9.7.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 13. 6. 2018 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Novela nadobúda účinnosť 1. 7. 2018 a prináša zmeny vo viacerých ustanoveniach zákona. Dňa 13. 6. 2018 schválila ...
viac
Zmena pravidiel pre uzatváranie skládok ( časť III. )

Zmena pravidiel pre uzatváranie skládok ( časť III. )Garancia

6.7.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania upravuje inštitút jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie užívania nehnuteľnosti, na ktorú má nárok vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka, ak ...
viac
Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.Garancia

4.7.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 371 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ktorá bola novelizovaná v roku 2017 s platnosťou od januára 2018 doplňuje informácie o ...
viac
Slovensko prijíma opatrenia za čistejšie ovzdušie

Slovensko prijíma opatrenia za čistejšie ovzdušie

3.7.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Kvalita ovzdušia je v súčasnosti jednou z hlavných tém diskusií na úrovni EÚ. Podčiarkuje to aj medzinárodný workshop, ktorý organizuje Ministerstvo životného prostredia SR. Kvalita ovzdušia je v súčasnosti jednou z hlavných tém diskusií na úrovni EÚ. ...
viac
Podpora informačných programov o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy

Podpora informačných programov o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímyGarancia

3.7.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 12.6.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-42 ...
viac
Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti

Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnostiGarancia

2.7.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti. Podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o ...
viac
Najčítanejšie

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
viac

Skladovanie chemikáliíArchív

28.10.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre skladovanie chemikálií vo výrobe používame ekologické skrine. V mieste častého používania chemikálie napr. rozpúšťadla v 1l balení je potrebné mať tiež nejakú záchytnú vaničku, alebo stačí mať vyčlenené a označené miesto na stole, resp. v regáli? ...
viac

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Regionálny informačný systém o odpadoch (RISO)Archív

17.4.2015, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Regionálny informačný systém o odpadoch (ďalej len: „RISO“) vznikol na základe potreby zberu a spracovania relevantných údajov pre oblasť odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len: „OH SR“). Tieto údaje nám reflektujú aktuálny stav OH v SR a  ...
viac

Registrácia do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadochArchív

15.2.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je firma povinná registrovať sa do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadoch, keď je registrovaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií podľa zákona č. 119/2010 a nie je výrobcom obalov, ale len používa obaly na balenie výrobkov pre ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 186/2018 Z.z. novela vyhl. č. 373/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2018 v čiastke č. 66)
  • 188/2018 Z.z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby (vyšlo dňa: 27.6.2018 v čiastke č. 66)
  • 189/2018 Z.z. novela vyhl. č. 116/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2018 v čiastke č. 66)
  • 193/2018 Z.z. novela zák. č. 39/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 194/2018 Z.z. novela zák. č. 137/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 197/2018 Z.z. novela vyhl. č. 231/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 199/2018 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 200/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 208/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

22.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.9.2018, Žilina
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

22.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

26.7.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: