Kalendár
august 2018
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia povinnosť
27.8.2018 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Elektroodpad od A po Z

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie odpadov a na zhodnocovanie odpadov v roku 2018

Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie odpadov a na zhodnocovanie odpadov v roku 2018Garancia

20.8.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo všetko musí obsahovať žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, žiadosť o súhlas na zariadenie na zhodnocovanie odpadov, žiadosť o súhlas na zneškodňovanie odpadov a na zhodnocovanie odpadov, podľa ...
viac
Plnenie cieľov podielu OZE Slovenskej republiky na celkovej spotrebe energie s nadväznosťou na európsku legislatívu

Plnenie cieľov podielu OZE Slovenskej republiky na celkovej spotrebe energie s nadväznosťou na európsku legislatívuGarancia

17.8.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smernicou Európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie bol stanovený záväzný cieľ, ktorým je dosiahnuť do roku 2020 20 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie ...
viac

Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obalyGarancia

16.8.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Juraj Válek, PhD.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, môže takú činnosť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v roku 2018

Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v roku 2018Garancia

15.8.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo všetko musí obsahovať žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším ...
viac

Koordinačné centrumGarancia

14.8.2018, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Koordinačné centrum je právnická osoba, pričom právna forma sa ponecháva na jeho zriaďovateľoch, ktorými môžu byť výlučne osoby, ktoré majú postavenie organizácie zodpovednosti výrobcov ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 105 - MinisterstvoGarancia

13.8.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 105 Ministerstvo - Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva. - Ministerstvo a. riadi a kontroluje výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve, b. vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje Program ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Správna prevádzková prax pre bioplynové stanice

Správna prevádzková prax pre bioplynové staniceGarancia

13.8.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
V snahe o zjednotenie prevádzkových podmienok pre bioplynové stanice v oblasti ochrany ovzdušia bol v spolupráci viacerých organizácií (tu možno spomenúť Slovenskú bioplynovú asociáciu) vypracovaný dokument Správnej prevádzkovej praxe pre BPS. ...
viac
Registre informačného systému environmentálnych záťaží

Registre informačného systému environmentálnych záťažíGarancia

10.8.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak ministerstvo zistí existenciu environmentálnej záťaže, vyplní registračný list environmentálnej záťaže a klasifikuje environmentálnu záťaž na základe kritérií uvedených v prílohe č. 3 zákona č. 409/2011 Z. z. (novelizovaného zákonom č. 49/ ...
viac

§ 65 - Povinnosti spracovateľa starých vozidielGarancia

9.8.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 65 Povinnosti spracovateľa starých vozidiel Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa  § 14 a 17 : a) spracovávať staré vozidlá v súlade s udeleným súhlasom a dodržiavať požiadavky ustanovené v autorizácii na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobkuGarancia

9.8.2018, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. V zmysle  § 27 ods. 4 písm. a)  je výrobca vyhradeného výrobku povinný sa zaregistrovať  v Registri výrobcov príslušnej komodity (ďalej len „register“). Uvádza sa  spôsob podania žiadosti a  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac

Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

29.11.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. 10. 2013 nadobudla účinnosť nová vykonávacia vyhláška z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej v texte len “predmetná vyhláška“) ...
viac

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

17.4.2017, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc, Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Božena Gašparíkova ; CSc; Mag. Annamária Tóthová;Dvořák Hager Partners ; advokátska kancelária ; s.r.o. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: 1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...
viac

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 189/2018 Z.z. novela vyhl. č. 116/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2018 v čiastke č. 66)
  • 193/2018 Z.z. novela zák. č. 39/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 194/2018 Z.z. novela zák. č. 137/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 197/2018 Z.z. novela vyhl. č. 231/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 199/2018 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 200/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 208/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 222/2018 Z.z. novela vyhl. č. 209/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
  • 237/2018 Z.z. novela vyhl. č. 24/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 17.8.2018 v čiastke č. 85)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

22.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.9.2018, Žilina
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

22.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

4.9.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: