Kalendár
december 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia povinnosť
27.12.2018 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Podnikatelia chcú s envirorezortom hovoriť o zálohovaní PET fliaš

Podnikatelia chcú s envirorezortom hovoriť o zálohovaní PET fliaš

10.12.2018, Zdroj: SITA
Slovenskí podnikatelia v otvorenom liste vyzvali ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa na diskusiu o smerovaní odpadového hospodárstva s cieľom nájsť najlepšie riešenie, ako zvýšiť recykláciu a dosiahnuť ciele, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo. Ako ...
viac

§ 116 - Ukladanie pokútGarancia

7.12.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 116 Ukladanie pokút (1)  Konanie o uložení  pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dozvedel o porušení povinnosti, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 117 - Iné správne deliktyGarancia

7.12.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 117 Iné správne delikty Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa  § 14 ods. 1 písm. a), f), g), ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zálohovanie PET fliaš - komparáciaGarancia

7.12.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životného prostredia SR predstavilo zámer zaviesť povinné zálohovanie PET fliaš na Slovensku. Základné princípy, na ktorých je predstava Ministerstva životného prostredia SR založená vychádzajú aj z poznatkov a  ...
viac

§ 113 - KonanieGarancia

6.12.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 113 Konanie 1. Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, na konanie sa podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 148 ) 2. Všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 114 - Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutiaGarancia

6.12.2018, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. § 114 Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia (1) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie a) zmeniť, ak: 1. to vyžadujú ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Zelený rezort mení odpadovú politiku, aby sa odpad oplatilo triediť a recyklovať, a tým sa výrazne obmedzilo skládkovanie

Zelený rezort mení odpadovú politiku, aby sa odpad oplatilo triediť a recyklovať, a tým sa výrazne obmedzilo skládkovanie

6.12.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Slováci vminulom roku vyprodukovali zhruba 2 milióny 130 tisíc ton komunálneho odpadu. Vytriediť sa podarilo 623-tisíc ton, čo predstavuje takmer 30 percent. Na skládkach bolo uložených 62 percent. Napriek tomu, že za posledné dva roky sa spravilo kus práce, ...
viac

§ 111 - Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctvaGarancia

5.12.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 111 Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva Pri cezhraničnom pohybe  odpadov v cestnej doprave colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy kontrolujú, či: odpad je vybavený dokladmi podľa osobitných predpisov, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 112 - Štátny dozor v odpadovom hospodárstveGarancia

5.12.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 112 Štátny dozor v odpadovom hospodárstve Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (ďalej len „štátny dozor“) je dozor nad dodržiavaním povinností právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov (ďalej len „kontrolovaná osoba“) ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 106 - InšpekciaGarancia

4.12.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 106 Inšpekcia je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve  ( § 112 ), ukladá pokuty  ( § 117 ), rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom, je oprávnená v oblasti ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 -nové povinnosti od 1. januára 2019Garancia

24.9.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nové povinnosti a pre dotknuté subjekty stanovuje prechodné obdobia na ich splnenie. Ide o tieto povinnosti v prechodnom období po 1. januári 2019: 1. Prevádzkovateľ ...
viac

Identifikačný list nebezpečného odpadu SK 08Garancia

30.10.2017, Ing. Peter Galovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Galovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Registrácia do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadochArchív

15.2.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je firma povinná registrovať sa do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadoch, keď je registrovaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií podľa zákona č. 119/2010 a nie je výrobcom obalov, ale len používa obaly na balenie výrobkov pre ...
viac

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 287/2018 Z.z. novela zák. č. 139/1998 Z. z. a č. 576/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 294/2018 Z.z. novela vyhl. č. 121/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 308/2018 Z.z. o Národnom jadrovom fonde (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 309/2018 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 310/2018 Z.z. novela zák. č. 15/2005 Z. z. a č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 312/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 337/2018 Z.z. novela vyhl. č. 101/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

28.1.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

26.2.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

12.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

25.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: