dnes je 9.8.2022

Najnovšie

Cenovo dostupné drevo pre vykurovanie domácností by malo byť našou spoločnou úlohou, ktorou odpovieme na vyhrážky zastavenia dodávok ruského plynuGarancia

8.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Súčasná energetická kríza spojená s ruskou agresiou na Ukrajine zvyšuje v celej Európe tlak na cenu dreva. Dôsledkom môže dôjsť ku nadmerným vývozom dreva do zahraničia a tiež ku nelegálnym ťažbám. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) navrhlo konkrétne riešenie – uprednostňovanie dreva pre ...

Vplyv geotermálneho vrtu v Tatrách na životné prostredie sa má posudzovať podľa zákonaGarancia

8.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Prieskumný vrt pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici sa má posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v rámci mimoodvolacieho konania. Prieskumný vrt pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici sa má posudzovať ...

Čoskoro začne predaj palivového dreva z národných parkov pre domácnostiGarancia

3.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Minister Budaj navrhuje ministrovi pôdohospodárstva reguláciu vývozu dreva, aby sa predišlo enormnému rastu cien palivového dreva. Minister Budaj navrhuje ministrovi pôdohospodárstva reguláciu vývozu dreva, aby sa predišlo enormnému rastu cien palivového dreva. V reakcii na pokračujúcu energetickú ...

Nevhodná reakcia Slovenskej lesníckej komory na ministra Jána BudajaGarancia

3.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) s prekvapením konštatuje, že osobný status ministra životného prostredia Jána Budaja na sociálnej sieti vyvolal reakciu lesníckeho záujmového združenia. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) s prekvapením konštatuje, že osobný status ministra životného ...

Spoločnými silami dokážeme znížiť ekologický dlhGarancia

1.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ľudstvo žije oddnes (28. júla) na ekologický dlh. Na Slovensku nastal deň vyčerpania prírodných zdrojov zeme už 3. mája. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) upozorňuje, že negatívna skúsenosť s ekologickým dlhom, ktorá sa každoročne opakuje, nám pripomína, že ľudstvo v predstihu vyčerpalo všetky ...

Prioritou v období extrémneho sucha je pitná vodaGarancia

1.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... V situácii dlhotrvajúcich horúčav a extrémneho sucha ministerstvo životného prostredia stavia na prvé miesto zásobovanie občanov  pitnou vodou, ako aj ochranu životného prostredia, v tomto prípade najmä živočíchov a biotopov, viazaných na vodu. Tomu sa podriaďujú aj manipulačné poriadky vodných nádrží ...

Zodpovedné správanie v chránených územiach je v čase extrémneho sucha mimoriadne dôležitéGarancia

25.7.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Požiar, ktorý vo štvrtok zachvátil Národný park Veľká Fatra v katastrálnom území obce Liptovské Revúce je už druhým požiarom za posledných 48 hodín v niektorom z deviatich národných parkov na našom území. V stredu horela časť územia v Tatranskom národnom parku. Vo Veľkej Fatre stále zasahujú hasiči aj ...

Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiachGarancia

20.7.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Zo zákona 305/2018 Z.z. vyplýva pre MŽP SR povinnosť informovať každoročne k 15. júlu verejnosť o kvalite vôd v jednotlivých chránených vodohospodárskych oblastiach za predchádzajúci kalendárny rok. Správa podáva informáciu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach vymedzených na území ...

Sucho je jedným z najzávažnejších dôsledkov klimatickej zmenyGarancia

20.7.2022, Zdroj: SITA

... Sucho je jedným z najzávažnejších dôsledkov klimatickej zmeny. Modely do konca júla nepredpovedajú významnejšie celoplošné zrážky, nanajvýš búrky, ktoré však zmierňujú sucho len v lokalitách, kde sa vyskytnú. Uviedol klimatológ Pavel Matejovič. Sucho je jedným z najzávažnejších dôsledkov klimatickej ...

Reakcia MŽP na otázky k zákonu 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótamiGarancia

18.7.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia SR sa ohradzuje voči trvalej kampani firmy Slovalco, ktorú vedie vedenie podniku s účelom získať výhody štátnej pomoci aj na úkor iných podnikov postihnutých zvyšovaním cien energií. Najnovší vývoj, to znamená, odstávka výroby a prepúšťanie sú jednoznačne dôsledkom faktu ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom ...

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Výroba bioplynuArchív

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Jedným z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov je výroba bioplynu v bioplynovej stanici. Bioplynové stanice pracujú na princípe anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom organického uhlíka (TOC, CHSK, BSK). Produktmi ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 242/2022 Z.z. novela zák. č. 136/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 1.7.2022 v čiastke č. 77)
  • 246/2022 Z.z. novela zák. č. 8/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 9.7.2022 v čiastke č. 79)
  • 249/2022 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (vyšlo dňa: 12.7.2022 v čiastke č. 80)
  • 253/2022 Z.z. novela zák. č. 569/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.7.2022 v čiastke č. 82)
  • 256/2022 Z.z. novela zák. č. 251/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 21.7.2022 v čiastke č. 83)
  • 257/2022 Z.z. novela zák. č. 330/1991 Zb. (vyšlo dňa: 21.7.2022 v čiastke č. 83)
  • 258/2022 Z.z. určuje zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritická hodnota ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a vzory oznámení (vyšlo dňa: 21.7.2022 v čiastke č. 83)
  • 264/2022 Z.z. o mediálnych službách zákon o mediálnych službách (vyšlo dňa: 23.7.2022 v čiastke č. 85)
  • 268/2022 Z.z. novela zák. č. 64/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2022 v čiastke č. 85)
  • 278/2022 Z.z. vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo (vyšlo dňa: 2.8.2022 v čiastke č. 89)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

18.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

19.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v skládkovaní od 1.1.2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 17.8.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2022

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 27.9.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
august 2022
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Semináre, Online konferencie
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ