dnes je 14.7.2024

Najnovšie

Slovensko - maďarské rokovania k SVD G-N

12.7.2024, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... V pondelok 8. júla 2024 sa na Vodnom diele Gabčíkovo uskutočnilo rokovanie splnomocnencov vlád pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros vedených na maďarskej strane Gáborom Czepekom, za účasti vysokých predstaviteľov Ministerstva energetiky a energetickej spoločnosti MVM a na ...

SAŽP pripravuje Európsky týždeň mobility. Témou je verejný priestor pre všetkých. Inštitúcie sa môžu registrovať

12.7.2024, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

... Slovenská agentúra životného prostredia vyzýva slovenské samosprávy a inštitúcie zapojiť sa do celoeurópskej kampane pre podporu a propagáciu udržateľnej mestskej mobility EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) 2024. Hlavné podujatie sa koná každý rok od 16. do 22. septembra a vyvrcholí obľúbeným Dňom bez áut ...

Štát bude sanovať ďalšiu envirozáťaž, vláda poverila jej odstránením ministerstvo životného prostredia

12.7.2024, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Vládny kabinet na dnešnom rokovaní rozhodol, že Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečí sanáciu ďalšej environmentálnej záťaže v okrese Rimavská Sobota. Konkrétne ide o skládku priemyselných odpadov Pod Branzovou v meste Hnúšťa. Na sanáciu záťaže sa využijú peniaze z Programu Slovensko. Celkovo ...

Historický úspech pre slovenský vidiek: Korňa a Čičmany získali strieborné ocenenie v Európskej cene obnovy dediny 2024

12.7.2024, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

... V celoeurópskej súťaži sme mali dve želiezka v ohni a obe dvadsaťčlennú hodnotiacu komisiu mimoriadne zaujali. Korňa a Čičmany sa umiestnili v striebornej kategórii prestížnej Európskej ceny obnovy dediny 2024 (Europäischen Dorferneuerungspreis 2024). Porota hodnotila 21 obcí z celej Európy. V celoeurópskej ...

Schvaľovanie žiadostí na obnovu domov sme zvýšili sedemnásobne

12.7.2024, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

... Vďaka odbornému manažmentu a zefektívneniu procesov zintenzívnila Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá zastrešuje obnovu starších rodinných domov financovanú z Plánu obnovy a odolnosti SR, schvaľovanie žiadostí o platbu až sedemnásobne. Kým k decembru 2023 bolo vyplatených iba niečo cez 100 ...

Envirorezort eviduje v tomto roku už 15 útokov medveďa na človeka, postup pri manažmente medveďov bude v zmysle novej legislatívy efektívny a rýchly

12.7.2024, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu má ochrana životov a zdravia ľudí pred nebezpečnými stretmi s medveďom najvyššiu prioritu. Aj z tohto dôvodu ministerstvo životného prostredia usmerňuje v spolupráci s ministerstvom vnútra postup kľúčových subjektov pri aplikácii novely ...

Štátny dozor a ukladanie pokút pri dodržiavaní zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje s platnosťou aj v roku 2024Garancia

10.7.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. § 12 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje podmienky pre štátny dozor. Štátny dozor je dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie ...

Povinnosti správcov zálohového systému jednorazových obalov na nápoje podľa zákona č. 302/2019 Z. z. platné aj v roku 2024Garancia

9.7.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, taktiež postavenie a úlohy správcu zálohového systému jednorazových ...

Žiadosti o autorizácie a o rozšírenie autorizácie na spracovateľské činnosti pre právnické osoby na Slovensku v roku 2024 podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.Garancia

8.7.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. § 42 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. upravuje podmienky pre obsah žiadosti o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť a žiadosti o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť pre právnické osoby, ktoré na Slovensku ...

Autorizácia a žiadosti o rozšírenie autorizácie na spracovateľské činnosti pre fyzické osoby - podnikateľov na Slovensku v roku 2024 podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.Garancia

4.7.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. § 42 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. upravuje podmienky pre obsah žiadosti o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť a žiadosti o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť pre fyzické osoby – podnikateľov, ktoré ...

viac článkov
Najčítanejšie

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

§ 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinnostíArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová § 28 Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností (1) Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Smernica pre účtovanie jednorazových zálohových vratných obalov pre verejnú správuGarancia

20.10.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Účtovanie jednorazových zálohových vratných obalov   Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:          Za správnosť smernice zodpovedá:          Za dodržiavanie ...

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 132/2024 Z.z. novela vyhl. č. 208/2023 Z. z. (vyšlo dňa: 18.6.2024 v čiastke č. 62)
  • 133/2024 Z.z. novela vyhl. č. 207/2023 Z. z. (vyšlo dňa: 18.6.2024 v čiastke č. 62)
  • 140/2024 Z.z. novela vyshl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 25.6.2024 v čiastke č. 65)
  • 142/2024 Z.z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (vyšlo dňa: 27.6.2024 v čiastke č. 67)
  • 143/2024 Z.z. novela zák. č. 250/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2024 v čiastke č. 67)
  • 154/2024 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (vyšlo dňa: 28.6.2024 v čiastke č. 68)
  • 158/2024 Z.z. novela zák. č. 2/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 2.7.2024 v čiastke č. 70)
  • 161/2024 Z.z. novela zák. č. 143/1998 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2024 v čiastke č. 72)
  • 166/2024 Z.z. o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike (vyšlo dňa: 10.7.2024 v čiastke č. 73)
  • 173/2024 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2024 v čiastke č. 73)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

29.7.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Aktuálne, pre prax mimoriadne užitočné školenie, získate všetky informácie a zmeny ktoré prináša Zákonník práce v roku 2024. Voľné termíny, prezenčne aj online. Prihláška tu!

Čo so sebou prináša Smernica NIS 2 a na čo je potrebné sa pripraviť

16.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Štefan Pilár

U prevádzkovateľov základných služieb ešte neprebehlo ani prvé kolo auditov kybernetickej bezpečnosti, pričom súlady s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti sa pohybujú na nízkych percentách, a z Európy prichádza už v poradí druhá Smernica na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, ktorá má nahradiť tú pôvodnú, pôvodkyňu existencie slovenského zákona o kybernetickej bezpečnosti a priniesť so sebou najmä rozšírenie povinných osôb, ktoré budú po novom spadať pod túto novú reguláciu, nové, širšie a komplexnejšie požiadavky a vyššie sankcie. Prihláška tu!

Microsoft Copilot: Váš AI asistent

11.9.2024, ONLINE, Peter Jankovič

Zoznámime vás s Microsoft Copilotom, ako výborným AI asistentom. Počas webinára vám vysvetlíme, ako Copilot funguje v jednotlivých aplikáciách, ako s Copilotom komunikovať a ako efektívne využiť jeho potenciál. Všetko predstavíme na názorných ukážkach. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Problematika posudzovania vplyvov na Slovensku

Posudzovanie vplyvov je súčasne dôležitou témou, nakoľko zahŕňa proces, ktorý sa zameriava na hodnotenie a predvídanie potenciálnych dôsledk...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 14.8.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 17.9.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
júl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia povinnosť
15.7.2024 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ