dnes je 28.2.2021

Najnovšie

Niečo je vo vzduchu - slovenské zhrnutie štúdie Drivers and Health Impact of Ambient Air Pollution

25.2.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Vysoké koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie majú aj naSlovensku významný vplyv naverejné zdravie, splnenie odporúčaných limitov WHO by znížilo počet úmrtí oasi 1600 ročne. Viac ako 5 % všetkých úmrtí možno pripísať znečisteniu ovzdušia vnajviac postihnutých oblastiach Žiliny, Košíc aRužomberka. ...

Vplyvom znečisteného ovzdušia predčasne zomierajú stovky Slovákov

24.2.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Najvyššia koncentrácia znečisťujúcich látok vovzduší je vokolí Žiliny, Košíc aRužomberka. V týchto oblastiach im možno pripísať viac ako 5 % úmrtí. V tejto súvislosti Slovensko čelí aktuálnej žalobe zostrany Európskej komisie (EK). V minulosti bolo viackrát kritizované za nedostatočné prevedenie právnych ...

EÚ založí nové európske partnerstvá a investuje takmer 10 miliárd eur do zelenej a digitálnej transformácie

24.2.2021, Zdroj: Európska komisia

... Komisia dnes navrhla založiť 10 novýcheurópskych partnerstievmedzi Európskou úniou, členskými štátmi a/alebo priemyslom. Cieľom je urýchliť prechod na zelenú, klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu a zvýšiť odolnosť a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. EÚ poskytne finančné prostriedky vo výške ...

Stanovisko MŽP SR k príprave a realizácii vodného koridoru Dunaj - Odra - Labe

22.2.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pozorne sleduje práce napríprave koridoru Dunaj – Odra – Labe (D-O-L), ktoré sa dlhodobo uskutočňujú najmä zostrany Českej republiky aPoľskej republiky. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pozorne sleduje práce na príprave koridoru Dunaj ...

Slovensko čelí žalobe za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia

19.2.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Minister životného prostredia Ján Budaj rešpektuje dnešné rozhodnutie Európskej komisie, ktorá podáva naEurópsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za prekročenie limitnej hodnoty pretuhé znečisťujúce látky apre neprijatie primeraných opatrení nazlepšenie kvality ovzdušia. Minister životného prostredia ...

SIŽP udelila v minulom roku pokuty za takmer dva milióny eur

18.2.2021, Zdroj: SITA

... Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) udelila v roku 2020 pokuty za takmer dva milióny eur. SIŽP to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa inšpekcie Tamara Lesná. Ide o vôbec najvyššiu sumu udelených pokút za jeden rok v histórii inšpekcie. Tá v roku 2020 ukončila 2 328 kontrol, ...

Program LIFE: EÚ investuje 121 miliónov EUR do projektov v oblasti životného prostredia, prírody a klímy

17.2.2021, Zdroj: Európska komisia

... Európska komisia dnes oznámila, že investuje 121 miliónov EUR do nových integrovaných projektov vrámci programu LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Tieto finančné prostriedky – oproti minulému roku zvýšené o 20% – podporia zelenú obnovu a pomôžu Belgicku, Nemecku ...

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 - zamerané na ohlasovacie povinnostiZáznamGarancia

17.2.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:06

... Ing. Peter Gallovič Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch ...

Vedci vyvinuli účinnejšiu metódu detekcie nebezpečných látok v odpadových vodách

16.2.2021, Zdroj: SITA

... Z nemocníc sa do odpadových vôd dostávajú nebezpečné látky, cytostatiká, používané v súvislosti s liečbou rakoviny. Tie môžu nežiadúco ovplyvniť všetky živé organizmy, ktoré prídu do styku so splaškami. Vedci z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave s medzinárodným tímom vyvinuli citlivejšiu analytickú ...

Register udelených autorizácií podľa § 89 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovGarancia

12.2.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Autorizované činnosti a udelenie autorizácie I. Autorizácie na spracovateľskú činnosť 1. Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov Druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia v podľa  § 89 ods. 1 písm. a)  bodu 1. zákona o odpadoch - použité batérie a akumulátory ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najčítanejšie

Minerálne a liečivé bohatstvo vôd SR - Najznámejšie slovenské minerálne vody -2.DIEL

4.1.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne a liečivé bohatstvo vôd SR - Najznámejšie slovenské minerálne vody -2.DIEL ... Monika Offertálerová Milí čitatelia, v dnešnej časti seriálu pozornosť upneme na najznámejšie slovenské minerálne vody, ktoré sa u nás plnia do fliaš; a teda sú v absolútnej väčšine dostupné na pultoch tunajších obchodných sietí. Tieto liečivé vody pochádzajú z rozmanitých zákutí našej krajiny, o čom ...

Katalóg odpadovGarancia

1.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO 01 ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO RIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA 01 01 ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV ...

Začalo sa obdobie zhadzovania parožia

14.3.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Parožie jeleňov, srncov, danielov, rohy muflónov a rožky kamzíkov sú ozdobou i zbraňou samcov raticovej zveri. Každoročne sa zaznamenáva invázia ich zberateľov, ktorí v niektorých prípadoch bezcitne prenasledujú zver. Mohutné parohy dodávajú jeleňom vznešený vzhľad. Jelene a im príbuzné druhy sú veľmi ...

Biologický odpad z testovania odnesie a likviduje rezort obrany, nakladanie s komunálnym odpadom zabezpečuje obec

27.10.2020, Zdroj: SITA

... Všetok biologický odpad po pilotnom testovaní na Orave a v okrese Bardejov odnieslo Ministerstvo obrany SR (MO SR) na svoju základňu a postupne ho bude likvidovať. Výnimkou boli samosprávy, ktoré rezortu povedali, že na odvoz a likvidáciu odpadu majú zmluvu s firmou, ktorá sa špecializuje na biologický ...

Identifikačný list nebezpečného odpadu

29.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Medzi zákonné povinnosti nakladania s nebezpečným odpadom patrí aj označovanie identifikačným listom nebezpečného odpadu. Identifikačný list nebezpečného odpadu podľa nového zákona o odpadoch IL NO - nevyplnený IL NO 01 04 07 IL NO 01 05 05 IL NO 02 01 08 IL NO 03 02 01 IL NO ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 77/2021 Z.z. k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (vyšlo dňa: 19.2.2021 v čiastke č. 27)
  • 78/2021 Z.z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021 (vyšlo dňa: 19.2.2021 v čiastke č. 27)
  • 79/2021 Z.z. novela op. č. 132/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 19.2.2021 v čiastke č. 27)
  • 80/2021 Z.z. novela op. č. 68/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 19.2.2021 v čiastke č. 27)
  • 81/2021 Z.z. novela zák. č. 363/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 20.2.2021 v čiastke č. 28)
  • 82/2021 Z.z. novela zák. č. 576/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 20.2.2021 v čiastke č. 28)
  • 83/2021 Z.z. novela zák. č. 469/2003 Z. z. a č. 152/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 20.2.2021 v čiastke č. 28)
  • 84/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 115/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 20.2.2021 v čiastke č. 28)
  • 89/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 131/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2021 v čiastke č. 31)
  • 91/2021 Z.z. novela vyhl. č. 24/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2021 v čiastke č. 31)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

11.3.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

15.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

21.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

22.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zaradenie odpadov do Katalógu odpadov v roku 2021

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 5.3.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 16.3.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
február 2021
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ