dnes je 6.7.2020

Najnovšie

Koronakríza potvrdila význam udržateľnej mobility, prostredníctvom ETM 2020 podporme čistejšiu dopravu pre všetkých

3.7.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Slovenská agentúra životného prostredia, koordinátor národnej kampane, vyzýva slovenské mestá, obce, organizácie, inštitúcie a školy, aby sa zapojili do Európskeho týždňa mobility (ETM) 2020. Tento rok je kampaň, do ktorej sa dá zaregistrovať do 22. septembra ...

V siedmich bratislavských mestských častiach budú triedený odpad zberať po novom

3.7.2020, Zdroj: SITA

V siedmich mestských častiach Bratislavy budú triedený odpad od augusta zberať po novom. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti. Obyvatelia rodinných domov v mestskej časti, ktorá spadá do nového tzv. vrecového systému zberu triedeného odpadu, by mali ...

Návrh novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadovGarancia

26.6.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmetom návrhu novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov je zavedenie nového formátu žiadosti pre  ...

Poplatok podľa množstva odpadu platí necelých 13 percent obyvateľov

26.6.2020, Zdroj: SITA

Poplatok v závislosti od vyprodukovaného množstva odpadu platí na Slovensku necelých 13 percent obyvateľov. Vyplýva to zo štúdie Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) o spravodlivých odpadoch. Väčšina obcí podľa IEP účtuje obyvateľom ročný paušálny poplatok, ...

Slovák ročne vyprodukuje priemerne 100 kg kuchynského bioodpadu

25.6.2020, Zdroj: SITA

K doterajším farebným kontajnerom pribudne ďalší, určený primárne na potravinové zvyšky z kuchyne. Tie sú totiž významnou zložkou komunálneho odpadu a slovenské domácnosti ho produkujú denne. Snaha o odstránenie zvyškov jedla zo zmesového komunálneho odpadu má ...

Vláda schválila najväčší balík opatrení pre podnikateľov

24.6.2020, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Vládny kabinet schválil balík 114-tich opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska. Na ...

Odstránenie znečistenia v Istrocheme má stáť 350 miliónov eur, MŽP má na všetky takéto škody 180 miliónov

24.6.2020, Zdroj: SITA

Na odstránenie environmentálnych záťaží v areáli bratislavského Istrochemu bude podľa odhadov potrebných 350 miliónov eur, ministerstvo životného prostredia má však k dispozícií na odstraňovanie všetkých takýchto škôd na Slovensku vyčlenených 180 miliónov eur. ...

Minister Budaj podporuje zelenú obnovu Európy

24.6.2020, Zdroj: SITA

Ministri európskej dvadsaťsedmičky, ktorí sú zodpovední za ochranu životného prostredia, sa dnes zúčastnili videokonferencie. Najdôležitejšími témami rokovania boli Európska zelená dohoda, podpora obehového hospodárstva a biologickej rozmanitosti všetkých ...

Úspech ochrany prírody. Minister Budaj víta rozhodnutie Najvyššieho súdu SR

22.6.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Je to definitívne. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v prospech ochrany prírody na Slovensku, keď potvrdil zákonnosť pokuty, ktorú inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia uložili za porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny v ...

Minister Budaj bol na envirokontrole v bratislavskom Istrocheme

22.6.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Minister životného prostredia Ján Budaj si pozrel areál bývalého Istrochemu v Bratislave, kde sa nachádzajú desiatky rokov neriešené environmentálne záťaže. Spoločne so šéfom Slovenskej inšpekcie životného prostredia Jánom Jenčom začali s kontrolou dodržiavania ...

viac článkov
Najčítanejšie

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadochGarancia

22.1.2020, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Ing. Monika Offertálerová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

- zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - vyhláška č.  371/2015 Z. z. ,  vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Odpadová voda a jej zneškodňovanieArchív

6.6.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa odpadovou vodou rozumie voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, ...

Klasifikácia nebezpečných vecíGarancia

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 174/2020 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 24.6.2020 v čiastke č. 69)
  • 176/2020 Z.z. novela vyhl. č. 89/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.6.2020 v čiastke č. 70)
  • 177/2020 Z.z. novela vyhl. č. 331/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2020 v čiastke č. 71)
  • 178/2020 Z.z. novela vyhl. č. 401/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2020 v čiastke č. 71)
  • 179/2020 Z.z. ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy (vyšlo dňa: 30.6.2020 v čiastke č. 72)
  • 180/2020 Z.z. novela vyhl. č. 205/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2020 v čiastke č. 72)
  • 181/2020 Z.z. novela vyhl. č. 24/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 1.7.2020 v čiastke č. 73)
  • 182/2020 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie (vyšlo dňa: 1.7.2020 v čiastke č. 73)
  • 183/2020 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta (vyšlo dňa: 1.7.2020 v čiastke č. 73)
  • 184/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 1.7.2020 v čiastke č. 73)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

13.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi

16.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Oboznámte sa s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi. Prihláška tu!

Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

16.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, PhDr. Tatiana Lesayová

Seminár Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov dáva základy rýchlejšie a správne sa orientovať v druhých, byť schopný ich spoznať na základe vonkajších znakov, porozumieť im, správne analyzovať motívy ich správania a konania, vedieť predvídať ich správanie sa v určitých situáciách. Je príležitosťou na overenie účinnosti nenásilnej komunikácie (ovplyvňovania a riadenia ľudí), a ako sa stať tvorcom tímu. Prihláška tu!

INTRASTAT v roku 2020 od A do Z

20.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

24.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

27.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

30.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2020. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2020

3.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Reálne daňové kontroly Žiadne príklady, prípadové štúdie ale reálne prípady z podnikateľského života

11.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v daniach a účtovníctve v roku 2020

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 8.7.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 9.7.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Webináre formou prednášok pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v nakladaní s odpadmi od 1.7.2020 a pripravované zmeny vo vykonávacích predpisoch

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 7.7.2020

Čas konania: 9:00 - 13:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Kalendár
júl 2020
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia povinnosť
10.7.2020 - Ochrana ovzdušia
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
Darček k Vášmu predplatnému
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (júl 2020)
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ