Kalendár
august 2018
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia povinnosť
27.8.2018 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Elektroodpad od A po Z

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v roku 2018

Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v roku 2018

15.8.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo všetko musí obsahovať žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším ...
viac
Správna prevádzková prax pre bioplynové stanice

Správna prevádzková prax pre bioplynové stanice

13.8.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
V snahe o zjednotenie prevádzkových podmienok pre bioplynové stanice v oblasti ochrany ovzdušia bol v spolupráci viacerých organizácií (tu možno spomenúť Slovenskú bioplynovú asociáciu) vypracovaný dokument Správnej prevádzkovej praxe pre BPS. ...
viac
Registre informačného systému environmentálnych záťaží

Registre informačného systému environmentálnych záťaží

10.8.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak ministerstvo zistí existenciu environmentálnej záťaže, vyplní registračný list environmentálnej záťaže a klasifikuje environmentálnu záťaž na základe kritérií uvedených v prílohe č. 3 zákona č. 409/2011 Z. z. (novelizovaného zákonom č. 49/ ...
viac

§ 65 - Povinnosti spracovateľa starých vozidielGarancia

9.8.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 65 Povinnosti spracovateľa starých vozidiel Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa  § 14 a 17 : a) spracovávať staré vozidlá v súlade s udeleným súhlasom a dodržiavať požiadavky ustanovené v autorizácii na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 64 - Zber starých vozidielGarancia

8.8.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 64 Zber starých vozidiel Zber starých vozidiel môže vykonávať spracovateľ starých vozidiel v rozsahu udelenej autorizácie podľa  § 89 ods. 1  tretieho bodu alebo ten, kto má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber starých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Zrušenie povinnosti ohlásenia o materiálovom toku odpadov z obalov

Zrušenie povinnosti ohlásenia o materiálovom toku odpadov z obalov

8.8.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Materiálový tok odpadov z obalov v zmysle uvedeného zákona predstavuje pohyb odpadu z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo do prvého iného zariadenia ...
viac

§ 61 - Povinnosti výrobcu vozidielGarancia

7.8.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 61 Povinnosti výrobcu vozidiel Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosťami podľa  § 27 ods. 4  povinný: a. používať kódovanie na uľahčenie identifikácie častí vozidiel, materiálov v nich používaných a vybavenia v nich používaného, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Dokumentácia informácii podľa ISO 14 001:2015

Dokumentácia informácii podľa ISO 14 001:2015

6.8.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Systém environmentálneho manažérstva (EMS) predstavuje dobrovoľný nástroj v oblasti environmentálneho riadenia v organizácii, zavedený za účelom dosiahnutia zhody s právnymi požiadavkami. Systém environmentálneho manažérstva (EMS) predstavuje ...
viac
Novela zákona o odpadoch - základné zmeny

Novela zákona o odpadoch - základné zmenyGarancia

3.8.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prelome mesiacov jún a júl 2018 predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
viac
Novela zákona č. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov - národné emisné inventúry, projekcie emisií a informatívne správy o inventúrach

Novela zákona č. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov - národné emisné inventúry, projekcie emisií a informatívne správy o inventúrachGarancia

1.8.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 13. 6. 2018 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Novela nadobudla účinnosť 1. 7. 2018 a prináša zmeny vo viacerých ustanoveniach zákona. Dňa 13. 6. 2018 schválila ...
viac
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Registrácia do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadochArchív

15.2.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je firma povinná registrovať sa do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadoch, keď je registrovaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií podľa zákona č. 119/2010 a nie je výrobcom obalov, ale len používa obaly na balenie výrobkov pre ...
viac

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.4.2017, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc, Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Božena Gašparíkova ; CSc; Mag. Annamária Tóthová;Dvořák Hager Partners ; advokátska kancelária ; s.r.o. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: 1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Identifikačný list nebezpečného odpadu SK 08Garancia

30.10.2017, Ing. Peter Galovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Galovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 189/2018 Z.z. novela vyhl. č. 116/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2018 v čiastke č. 66)
  • 193/2018 Z.z. novela zák. č. 39/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 194/2018 Z.z. novela zák. č. 137/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 197/2018 Z.z. novela vyhl. č. 231/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 199/2018 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 200/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 208/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 222/2018 Z.z. novela vyhl. č. 209/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
  • 237/2018 Z.z. novela vyhl. č. 24/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 17.8.2018 v čiastke č. 85)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

22.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.9.2018, Žilina
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

22.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

4.9.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: