dnes je 14.7.2020

Najnovšie

K platforme Obehové Slovensko sa pridalo ďalších 20 organizácií

9.7.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

K platforme Obehové Slovensko sa pridalo ďalších 20 organizácií. Ide o nadnárodné a miestne organizácie a organizácie tretieho sektora. Na svojom webe o tom informuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Noví aktéri rozšírili skupinu siedmich ...

Zelené verejné obstarávanie na Slovensku zaostáva

8.7.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Dnes vzala vláda SR na vedomie informáciu o neúspechu záväzkov bývalej vlády, ktorá síce prijala Akčný plán pre zelené verejné obstarávanie (2016), ale neplnila ho. Napríklad v minulom roku bol podiel zeleného verejného obstarávania iba na úrovni necelých 11 ...

Testy na koronavírus zamerané na odpadové vody by mohli urýchliť reakcie úradov

6.7.2020, Zdroj: SITA

Testy na koronavírus zamerané na odpadové vody by mohli priniesť "ľahké víťazstvo", uvádza spravodajský portál BBC s tým, že by mohli nárast infekcií zaznamenať až o desať dní skôr, ako existujúce medicínske testy. Záujem o túto oblasť zvýšili výsledky výskumu ...

Slovensko neaplikovalo dve envirosmernice EÚ, bude sa tým zaoberať Súdny dvor

6.7.2020, Zdroj: SITA

Európska komisia (EK) vo štvrtok 2. júla postúpila Slovensko na Súdny dvor v Luxemburgu v dvoch prípadoch porušenia európskej legislatívy. Išlo o neaplikovanie časti smernice o biotopoch a vtákoch a v druhom prípade smernice o posudzovaní a riadení ...

Koronakríza potvrdila význam udržateľnej mobility, prostredníctvom ETM 2020 podporme čistejšiu dopravu pre všetkých

3.7.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Slovenská agentúra životného prostredia, koordinátor národnej kampane, vyzýva slovenské mestá, obce, organizácie, inštitúcie a školy, aby sa zapojili do Európskeho týždňa mobility (ETM) 2020. Tento rok je kampaň, do ktorej sa dá zaregistrovať do 22. septembra ...

V siedmich bratislavských mestských častiach budú triedený odpad zberať po novom

3.7.2020, Zdroj: SITA

V siedmich mestských častiach Bratislavy budú triedený odpad od augusta zberať po novom. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti. Obyvatelia rodinných domov v mestskej časti, ktorá spadá do nového tzv. vrecového systému zberu triedeného odpadu, by mali ...

Návrh novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadovGarancia

26.6.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmetom návrhu novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov je zavedenie nového formátu žiadosti pre  ...

Poplatok podľa množstva odpadu platí necelých 13 percent obyvateľov

26.6.2020, Zdroj: SITA

Poplatok v závislosti od vyprodukovaného množstva odpadu platí na Slovensku necelých 13 percent obyvateľov. Vyplýva to zo štúdie Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) o spravodlivých odpadoch. Väčšina obcí podľa IEP účtuje obyvateľom ročný paušálny poplatok, ...

Slovák ročne vyprodukuje priemerne 100 kg kuchynského bioodpadu

25.6.2020, Zdroj: SITA

K doterajším farebným kontajnerom pribudne ďalší, určený primárne na potravinové zvyšky z kuchyne. Tie sú totiž významnou zložkou komunálneho odpadu a slovenské domácnosti ho produkujú denne. Snaha o odstránenie zvyškov jedla zo zmesového komunálneho odpadu má ...

Minister Budaj podporuje zelenú obnovu Európy

24.6.2020, Zdroj: SITA

Ministri európskej dvadsaťsedmičky, ktorí sú zodpovední za ochranu životného prostredia, sa dnes zúčastnili videokonferencie. Najdôležitejšími témami rokovania boli Európska zelená dohoda, podpora obehového hospodárstva a biologickej rozmanitosti všetkých ...

viac článkov
Najčítanejšie

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Koronavírus v odpadovej vodeGarancia

31.3.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cesta koronavírusu od človeka do čistiarne odpadových vôd (ČOV) Podľa Usmernenia pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom koronavírus tak ako všetky iné vírusy žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže ...

Najzávažnejšie globálne problémy v sfére životného prostredieArchív

9.3.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Globálne environmentálne problémy majú celosvetový charakter, t. z. že sa dotýkajú životných záujmov všetkých národov, štátov a hrozia celému spoločenstvu. Medzi najrizikovejšie a najvážnejšie globálne problémy v súčasnosti zaraďujeme: Globálne ...

Trestné činy proti životnému prostrediu (šiesta hlava Trestného zákona)Garancia

1.9.2011, JUDr. Stanislava Zelenková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3.1  Ohrozenie a poškodenie životného prostredia (§ 300 a 301) JUDr. Stanislava Zelenková 1. Úmyselné ohrozenie životného prostredia ( § 300 ods. 1 ) Kto úmyselne vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku malej škody tým, že poruší všeobecne ...

Vypaľovanie trávy na Slovensku v minulosti a dnes, a dopady na životné prostredieArchív

25.7.2014, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypaľovanie trávnych porastov, kríkov a stromov je na Slovensku v súčasnosti zakázané. Tento zákaz je ustanovený zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Dôvodov prečo je to tak poznáme z praxe hneď niekoľko. V prvom rade ide o škodlivosť a  ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 178/2020 Z.z. novela vyhl. č. 401/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 27.6.2020 v čiastke č. 71)
  • 179/2020 Z.z. ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy (vyšlo dňa: 30.6.2020 v čiastke č. 72)
  • 180/2020 Z.z. novela vyhl. č. 205/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2020 v čiastke č. 72)
  • 181/2020 Z.z. novela vyhl. č. 24/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 1.7.2020 v čiastke č. 73)
  • 182/2020 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie (vyšlo dňa: 1.7.2020 v čiastke č. 73)
  • 183/2020 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta (vyšlo dňa: 1.7.2020 v čiastke č. 73)
  • 184/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 1.7.2020 v čiastke č. 73)
  • 186/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 101/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 3.7.2020 v čiastke č. 74)
  • 188/2020 Z.z. ustanovuje zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov a podrobnosti o preukazovaní týchto zdravotných dôvodov (vyšlo dňa: 7.7.2020 v čiastke č. 76)
  • 189/2020 Z.z. zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 7.7.2020 v čiastke č. 76)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi

16.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Oboznámte sa s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi. Prihláška tu!

Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

16.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, PhDr. Tatiana Lesayová

Seminár Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov dáva základy rýchlejšie a správne sa orientovať v druhých, byť schopný ich spoznať na základe vonkajších znakov, porozumieť im, správne analyzovať motívy ich správania a konania, vedieť predvídať ich správanie sa v určitých situáciách. Je príležitosťou na overenie účinnosti nenásilnej komunikácie (ovplyvňovania a riadenia ľudí), a ako sa stať tvorcom tímu. Prihláška tu!

INTRASTAT v roku 2020 od A do Z

20.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.7.2020, ONLINE alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

24.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

27.7.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

30.7.2020, ONLINE alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Dozviete sa , čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku? Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2020

3.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Reálne daňové kontroly Žiadne príklady, prípadové štúdie ale reálne prípady z podnikateľského života

11.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

25.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuálna situácia pre školy, ktorých zriaďovateľom je obec

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 16.7.2020

Čas konania: 13:00 - 14:00

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 16.7.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Webináre formou prednášok pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

V najbližších hodinách bude zverejnený webinár na júl 2020. Tešíme sa na Vaše registrácie!

Kalendár
júl 2020
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia povinnosť
15.7.2020 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
Darček k Vášmu predplatnému
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (júl 2020)
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ