Kalendár
február 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
 
Najbližšia povinnosť
15.2.2019 - Ochrana ovzdušia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Návrh zákona na zálohovanie jednorazových obalov na nápoje

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030Garancia

15.2.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia (ďalej len „MŽP SR”) ako rezortný orgán, začalo s prípravou strategického dokumentu „Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 2. ...
viac

§ 57 - Zber a zhodnocovanie odpadov z obalovGarancia

13.2.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 57 Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov (1)  Miesto pôvodu odpadov  z obalov a ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu a na účely preukázania materiálového toku priamo pôvodný pôvodca odpadov, obec, ak ide o komunálny ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nakladanie s nespotrebovanými liekmi v zmysle odpadového hospodárstvaGarancia

12.2.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je liek liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok upravených technologickým procesom do liekovej formy a  ...
viac

Zostavenie plánu na spracovanie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie v roku 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri spracovaní návrhu pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrhu pôvodnej technickej normalizačnej informácie alebo pri spracovaní návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu technickej normalizačnej informácie prekladom do ...
viac

Opatrenia proti mikroplastom v roku 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mikroplasty sú drobné plastové častice s priemerom menej ako 5 milimetrov. Nachádza sa ich čoraz viac, a to nielen v oceánoch, ale aj v našom jedle a nápojoch. Podľa ich pôvodu sa ďalej rozdeľujú do dvoch skupín - primárne a sekundárne. ...
viac

Scenáre vývoja v životnom prostredí 2020+ z pohľadu udržateľného rastuGarancia

11.2.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čoraz väčší dôraz sa kladie na prognózovanie budúcich trendov vývoja a ich dopadu na životné prostredie a ľudskú spoločnosť. Vďaka týmto poznatkom je možné lepšie nastaviť politiky v oblasti životného prostredia zohľadňujúc globálny kontext a ...
viac

§ 40 - Príprava na opätovné použitie elektroodpaduGarancia

11.2.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 40 Príprava na opätovné použitie elektroodpadu (1) Zariadenie na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu (ďalej len „zariadenie prípravy na opätovné použitie”) je zariadenie prevádzkované fyzickou osobou - podnikateľom, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - ciele návratnosti zálohovaných jednorazových obalovGarancia

11.2.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje ustanovuje ciele návratnosti zálohovaných jednorazových obalov nasledovne. Cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov z plastu: rok 2022 - najmenej vo výške 60%, rok ...
viac

Súd rozhodol, že posúdenie vplyvov MVE Hronský Beňadik na životné prostredie prebehlo v rozpore so zákonom

11.2.2019, Zdroj: SITA
Krajský súd v Banskej Bystrici tento týždeň zrušil záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov Malej vodnej elektrárne (MVE) Hronský Beňadik na životné prostredie, kde sa konštatovalo, že jej vplyv nebráni jej povoleniu. Súd rozhodol, že posúdenie vplyvov MVE na ...
viac

Smernice európskeho parlamentu, ktoré budú zapracované do zákona o odpadoch

11.2.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hlavným cieľom najbližšej novely zákona oodpadoch bude transpozícia týchto smerníc euróspkeho parlamentu: SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o ...
viac
Najčítanejšie

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 -nové povinnosti od 1. januára 2019Garancia

24.9.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nové povinnosti a pre dotknuté subjekty stanovuje prechodné obdobia na ich splnenie. Ide o tieto povinnosti v prechodnom období po 1. januári 2019: 1. Prevádzkovateľ ...
viac

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

19.10.2018, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s.r.o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: 1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
viac

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADUGarancia

26.1.2018, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2019 Z.z. novela č. 504/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 4.1.2019 v čiastke č. 2)
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 20/2019 Z.z. o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (vyšlo dňa: 17.1.2019 v čiastke č. 7)
  • 21/2019 Z.z. ustanovuje výšku ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady (vyšlo dňa: 18.1.2019 v čiastke č. 8)
  • 22/2019 Z.z. ustanovuje výšku povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu (vyšlo dňa: 18.1.2019 v čiastke č. 8)
  • 31/2019 Z.z. ustanovuje podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

4.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

26.2.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

25.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

25.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: