Kalendár
jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia povinnosť
25.6.2019 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček k Vášmu predplatnému
Vyplnené vybrané IL NO – skupiny 11 až 20

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Slovenská batériová aliancia

24.6.2019, Zdroj: Slovenská batériová aliancia
Slovenská batériová aliancia (SBaA) je záujmovým združením právnických osôb pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom batériovom reťazci v Európe. SBaA ...
viac

Vznikla Slovenská batériová aliancia

21.6.2019, Zdroj: Slovenská batériová aliancia
Zakladateľskú zmluvu záujmového združenia právnických osôb Slovenská batériová aliancia (SBaA) podpísalo deväť subjektov. Slovensko tým deklarovalo ambície pre rozvoj konkurencieschopného batériového ekosystému od výskumu, výroby až po recykláciu. ...
viac

Drtenie a lisovanie odpadu pred odovzdaním na zhodnotenieGarancia

21.6.2019, Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výrobná spoločnosť pred odovzdaním odpadu na jeho zhodnotenie (15 01 01, 15 01 02) oprávneným organizáciám tento lisuje prípadne plastový drtí na svojich zariadeniach. Túto činnosť vykonáva len pre svoje odpady. Je táto spoločnosť povinná požiadať o vydanie ...
viac

Spoplatnenie stavebného odpadu v obci v roku 2019Garancia

21.6.2019, Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa informovať, čo sa týka spoplatnenia stavebného odpadu pre FO obcou. Je to povinnosť zo zákona spoplatniť alebo je to na obci či to spoplatní? Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve Nie je povinnosť zo zákona o ...
viac

Register osôb súvisiaci s autorizovanou spracovateľskou činnosťou v roku 2019Garancia

17.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa vyhlášky 371/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch sa bližšie špecifikujú registre odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ako aj osôb, ktorým bola ...
viac

Odpad najlepšie triedi Skalica a Sedliacka Dubová

17.6.2019, Zdroj: SITA
Najlepšie triedia odpad na Slovensku Skalica a Sedliacka Dubová. Spoločnosť ENVI - PAK po druhýkrát zverejnila rebríček miest a obcí podľa ich úspešnosti v triedení odpadu. Na prvom mieste v kategórii obcí s viac ako 5 000 obyvateľmi skončila Skalica. V ...
viac

Zvýšenie investícií triedeného zberu odpaduGarancia

14.6.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Miera recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku je stále nízka. Podľa Eurostatu dosahovala recyklácia komunálneho odpadu na Slovensku v roku 2017 necelých 30 %. Priemer Európskej únie je 46 %. Vo štvrtok 16. mája sa konalo stretnutie ...
viac

Ocenenie projektu Obnovy biotopov slanísk a piesočných dún na južnom SlovenskuGarancia

12.6.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Projekt LIFE PANNONICSK, ktorý je zameraný na Obnovu biotopov slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku bol nominovaný za svoj prínos pre ohrozené druhy a príkladnú spoluprácu s miestnymi farmármi a komunitami. Slaniská sú prírodné ...
viac

Boj proti plastom v životnom prostredí spája krajiny V4

12.6.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Podpora biologickej rozmanitosti, ochrany prírody, ako aj boj sjednorazovými plastami. To boli hlavné témy ministerského rokovania krajín Vyšehradskej štvorky, Rumunska aBulharska vTatranskej Lomnici. Pracovné stretnutie vrámci predsedníctva Slovenska V4 ...
viac

Nový zákon o EIA zníži administratívnu záťaž a sprehľadní pravidlá

12.6.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo životného prostredia SR predkladá namedzirezortné pripomienkové konanie návrh nového zákona oposudzovaní vplyvov naživotné prostredie (EIA). Ten sľubuje odstrániť nedostatky, ktoré ukázala aplikačná prax. Ministerstvo životného prostredia SR ...
viac
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Garancia

10.4.2019, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky     2. Kód odpadu: 08 01 11     3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

18.10.2018, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zmeny v zákone o Environmentálnom fonde účinné od 26. 4. 2019Garancia

9.5.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 26. 4. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 111/2019 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 329/ ...
viac

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

13.3.2018, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Pojem  pôvodca odpadu  bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 113/2019 Z.z. novela vyhl. č. 172/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.4.2019 v čiastke č. 44)
  • 114/2019 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave (vyšlo dňa: 29.4.2019 v čiastke č. 45)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
  • 137/2019 Z.z. novela zák. č. 161/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 27.5.2019 v čiastke č. 54)
  • 145/2019 Z.z. novela zák. č. 346/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 30.5.2019 v čiastke č. 56)
  • 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (vyšlo dňa: 3.6.2019 v čiastke č. 58)
  • 158/2019 Z.z. novela zák. č. 229/1991 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2019 v čiastke č. 60)
  • 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 173/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 50/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 178/2019 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

3.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

18.7.2019, Nitra
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

8.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

12.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: