Kalendár
august 2019
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia povinnosť
25.8.2019 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček k Vášmu predplatnému
Manuál pre nakladanie s odpadmi z kultúrnych domov

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Jednorazové plastové výrobky dostali od vlády stopku

21.8.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Vláda nadnešnom rokovaní podporila novelu zákona oodpadoch, ktorou chce Ministerstvo životného prostredia SR zakázať odroku 2021 uvádzať naslovenský trh jednorazové plastové výrobky. Zároveň novela zvýhodňuje výrobcov, ktorí natrh uvádzajú recyklovateľné ...
viac

Pád Železnej opony pripomína aj Európsky zelený pás, ktorý po nej ostal

21.8.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Viac ako dvanásťtisícpäťsto kilometrov dlhý koridor pozdĺž bývalej Železnej opony je pripomienkou nepriedušne stráženej hranice medzi neslobodou aslobodou, medzi východnou azápadnou Európou. Do prihraničnej oblasti bol za komunizmu pod hrozbou smrti zakázaný ...
viac

Slovensko stále nepatrí medzi lídrov vo využívaní obnoviteľných zdrojov energií

20.8.2019, Zdroj: SITA
Slovensko stále nepatrí v Európskej únii medzi lídrov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Ako vyplýva z posledných údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat, podiel obnoviteľných zdrojov na energetickej spotrebe Slovenska sa k záveru ...
viac

§ 78 - Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitéhoGarancia

19.8.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 78 Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého (1) Zneškodňovaním odpadu z výroby oxidu titaničitého sú nasledujúce činnosti zneškodňovania podľa prílohy č. 2 a) skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 podľa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 76 - Nakladanie s odpadovými olejmiGarancia

16.8.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 76 Nakladanie s odpadovými olejmi (1) Odpadové oleje na účely tohto zákona sú všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli pôvodne určené, a to ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Program predchádzania vzniku odpadov podľa novely zákona o odpadoch od 1. júla 2020Garancia

16.8.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o ...
viac

Komunálne odpady podľa novely zákona o odpadoch od 1. júla 2020Garancia

16.8.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hlavné ciele 29. 5. 2019 začal proces vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania novely zákona o odpade č. 79/2015 Z. z. . V súčasnej dobe prebieha proces vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania. Súčasťou zmien sú ...
viac

§ 68 - Rozhodnutie o neexistencii vozidlaGarancia

15.8.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 68 Rozhodnutie o  neexistencii vozidla (1) Držiteľ vozidla ,  ktoré prestalo existovať pred jeho vyradením z evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu,89) alebo držiteľ vozidla, ktorý nevie preukázať, ako naložil s vozidlom, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Informačný systém odpadového hospodárstva od 1. júla 2020Garancia

15.8.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
29. 05. 2019 začal proces vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania novely zákona o odpade č. 79/2015 Z. z. . V čase uverejnenia článku stále prebieha proces vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania. Súčasťou zmien sú ...
viac

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu v roku 2019Garancia

14.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. , ak je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, je obec povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka, individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych ...
viac
Najčítanejšie

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...
viac

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

26.4.2018, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...
viac

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

18.10.2018, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Kedy sa môžu vyžadovať odborné posudky vo veciach odpadov v roku 2019Garancia

12.7.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa vyhlášky 371/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, sú stanovené prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu ...
viac

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 178/2019 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 202/2019 Z.z. ustanovuje podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 203/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 206/2019 Z.z. novela vyhl. č. 451/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2019 v čiastke č. 77)
  • 207/2019 Z.z. ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch (vyšlo dňa: 12.7.2019 v čiastke č. 77)
  • 210/2019 Z.z. novela zák. č. 286/2009 Z. z. a č. 359/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 16.7.2019 v čiastke č. 78)
  • 220/2019 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.7.2019 v čiastke č. 80)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 227/2019 Z.z. novela vyhl. č. 99/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 241/2019 Z.z. novela zák. č. 315/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

10.9.2019, Nitra
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.10.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2019

29.10.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

26.9.2019, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: