dnes je 26.9.2020

Najnovšie

DEFINITÍVNE: Zálohovanie plastových fliaš bude povinné od januára 2022

24.9.2020, Zdroj: SITA

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek bude spustené v pôvodne stanovenom termíne, teda od 1. januára 2022. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú dnes definitívne schválil parlament. Zálohovanie plastových fliaš od roku 2022 schválil ešte bývalý ...

Združenie miest a obcí Slovenska podporilo novelu zákona o odpadoch z dielne MŽP

24.9.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Stabilizovanie vzťahov v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov i zálohovanie plastových fliaš a plechoviek v pôvodnom termíne. To prináša navrhovaná novela zákona o odpadoch, ktorú parlament včera posunul do druhého čítania. Novele dnes vyjadrilo ...

Novela zákona o odpadoch zvýši obchodníkom recyklačné poplatky až šesťnásobne

23.9.2020, Zdroj: SITA

Zväz obchodu SR (ZO SR) a jeho členovia sú vážne znepokojení závažným problémom v legislatívnom procese, ktorý sa týka návrhu novely zákona o odpadoch. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pripravilo túto novelu, ktorej cieľom je zvýšiť príspevky výrobcov ...

Zálohovanie plastových fliaš má byť povinné od januára 2022

23.9.2020, Zdroj: SITA

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek by malo byť spustené v pôvodne stanovenom termíne, teda od 1. januára 2022. Vyplýva to z navrhovanej novely zákona o odpadoch, ktorú parlament dnes posunul do druhého čítania. Poslanci o novele rokujú v skrátenom ...

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) zásadne nesúhlasí s navrhovanými zmenami v zákone o odpadoch

21.9.2020, Zdroj: SITA

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) zásadne nesúhlasí s navrhovanými zmenami v zákone o odpadoch. Komora preto vyzýva Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) na otvorenie širokej diskusie k plánovaným zmenám v systéme triedeného zberu v ...

Policajti odhalili skládku nelegálneho odpadu v Martine

21.9.2020, Zdroj: SITA

Policajti odhalili skládku nelegálneho odpadu v Martine a pri akcii zadržali 39-ročného Poliaka. Ten vystupuje ako konateľ firmy, ktorá mala dovážať odpad zo zahraničia na Slovensko, napriek tomu, že nemala príslušné povolenie nakladať s odpadom. Vyšetrovateľ ...

Európska komisia prijíma revidované usmernenia o štátnej pomoci v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami

21.9.2020, Zdroj: Európska komisia

V súlade s Európskou zelenou dohodou a s cieľom EÚ stať sa do roku 2050 prvou klimaticky neutrálnou ekonomikou dnes Komisia prijala revidované usmernenia o štátnej pomoci v systéme EU ETS v kontexte systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po ...

Od polovice budúceho roka zakážu jednorazové plastové výrobky v Nemecku

18.9.2020, Zdroj: SITA

Nemeckí zákonodarcovia vo štvrtok schválili legislatívu zakazujúcu používanie jednorazových plastových výrobkov, ako sú slamky, príbory a vatové tyčinky, ktoré znečisťujú svetový oceán. Nový zákon prijatý nemeckou dolnou komorou parlamentu od júla 2021 zastaví ...

Vláda schválila zmeny v odpadovom hospodárstve, riešia problémy spojené s koronavírusom

17.9.2020, Zdroj: SITA

Minister životného prostredia Ján Budaj dnes získal podporu vlády na urgentné riešenie problémov, ktoré vznikli aj v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19. Zmeny majú platiť od 1. októbra 2020. Minister životného prostredia ...

Prezidentská kancelária chce byť prvou uhlíkovo neutrálnou inštitúciou na Slovensku

17.9.2020, Zdroj: SITA

Prezidentská kancelária chce byť prvou uhlíkovo neutrálnou inštitúciou na Slovensku. Prezidentka Zuzana Čaputová to oznámila na dnešnej tlačovej konferencii na streche Karáčoniho paláca v Bratislave. Hlava štátu chce preto chce najmä pri dlhších letoch na ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Garancia

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovedná osoba: Ján Odpadár

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Klasifikácia nebezpečných vecíGarancia

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 244/2020 Z.z. vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky (vyšlo dňa: 10.9.2020 v čiastke č. 97)
  • 245/2020 Z.z. vyhlasuje chránený areál Síky (vyšlo dňa: 10.9.2020 v čiastke č. 97)
  • 246/2020 Z.z. vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská (vyšlo dňa: 10.9.2020 v čiastke č. 97)
  • 247/2020 Z.z. vyhlasuje chránený areál Čenkov (vyšlo dňa: 10.9.2020 v čiastke č. 97)
  • 248/2020 Z.z. vyhlasuje chránený areál Panské lúky (vyšlo dňa: 10.9.2020 v čiastke č. 97)
  • 249/2020 Z.z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov (vyšlo dňa: 10.9.2020 v čiastke č. 97)
  • 250/2020 Z.z. novela vyhl. č. 350/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 11.9.2020 v čiastke č. 98)
  • 251/2020 Z.z. Rozhodnutie Správnej rady Európskej patentovej organizácie (vyšlo dňa: 11.9.2020 v čiastke č. 98)
  • 252/2020 Z.z. zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (vyšlo dňa: 11.9.2020 v čiastke č. 98)
  • 253/2020 Z.z. predlžuje trvanie dočasnej ochrany (vyšlo dňa: 19.9.2020 v čiastke č. 99)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

29.9.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020 

29.9.2020, Nitra alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

7.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

16.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

19.10.2020, Žilina alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

22.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

19.11.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

1.12.2020, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky súvisiace s GDPR v roku 2020

Lektor: JUDr. Jakub Uhrinčať

Dátum: 20.10.2020

Čas konania: 14:00 - 15:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
september 2020
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Najbližšia povinnosť
30.9.2020 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
Darček k Vášmu predplatnému
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (júl 2020)
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ