Kalendár
apríl 2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia povinnosť
30.4.2019 - Odpadové hospodárstvo

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Vyplnené vybrané IL NO – skupiny 01 až 10

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Čierne skládky v obciachGarancia

25.4.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čiernou skládkou sa chápe podľa zákona č. 79/2015 Z. z. , nezákonné umiestnenie odpadu. Oznámenie o nezákonnom umiestnení odpadu na nehnuteľnosti môže podľa zákona o odpadoch akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu ...
viac

László Sólymos: Podporíme výmenu starých kotlov v domácnostiach za ekologické

24.4.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR dnes schválilaZmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Po schválení navrhovanej zmeny Európskou komisiou, Ministerstvo životného prostredia, ako riadiaci orgán OP KŽP, bude môcť vyhlásiť výzvu navýmenu zastaraných vykurovacích ...
viac

Nová právna úprava - zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonovGarancia

23.4.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaistenie inváznych nepôvodných druhov SIŽP alebo okresný úrad rozhodne o zaistení inváznych nepôvodných druhov, ak je to potrebné pre konanie o zhabaní. Invázne nepôvodné druhy je možné zaistiť spolu s prenosným zariadením, v ...
viac

Zmeny v zákone o energetickej hospodárnosti budov od 1. mája 2019 - príspevok na zateplenie rodinného domu a príspevok na rodinný domGarancia

18.4.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňuje od 1. mája 2019 poskytnúť príspevok na: 1. zateplenie rodinného domu na účely zlepšenia ...
viac

Nové pravidlá pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny

18.4.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Vláda dnes schválila novelu zákona ofluórovaných skleníkových plynoch, ktorá reaguje napožiadavky praxe. Zmeny sa dotknú vedenia evidencie vývozcov, dovozcov adistribútorov týchto látok. Pôjde napríklad ofirmy zaoberajúce sa chladiacimi plynmi vklimatizačných, ...
viac

Škody spôsobené povodňami presiahli v druhom polroku 2018 sumu 3,8 milióna eur

17.4.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo životného prostredia SR predložilo spolu srezortom vnútra vláde naschválenie „Správu opriebehu anásledkoch povodní naúzemí Slovenskej republiky vobdobí odjúla dokonca decembra 2018“, podľa ktorej povodňové škody dosiahli bezmála 3 ...
viac

Nová právna úprava - zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonovGarancia

16.4.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematiku inváznych nepôvodných druhov upravuje v súčasnosti zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Návrh nového osobitného zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia ...
viac

100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku

16.4.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. Sériu osláv odštartoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Boris Susko a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Lakanda zasadením prvého zo 100 ...
viac

Environmentálne vhodné riešenia z pohľadu dokumentu Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska

15.4.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
SAŽP sa podujala prezentovať príklady environmentálne vhodných riešení, ktoré sú založené na princípoch obehového hospodárstva v spolupráci s MŽP SR. Uvedená spolupráca získala vo februári 2019 reálny rozmer vslovensko-anglickej e-publikácii s ...
viac

5. a 6. kolo projektu Zelená domácnostiamGarancia

12.4.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená ...
viac
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Garancia

10.4.2019, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky     2. Kód odpadu: 08 01 11     3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

18.10.2018, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
viac

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 -nové povinnosti od 1. januára 2019Garancia

24.9.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nové povinnosti a pre dotknuté subjekty stanovuje prechodné obdobia na ich splnenie. Ide o tieto povinnosti v prechodnom období po 1. januári 2019: 1. Prevádzkovateľ ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 71/2019 Z.z. novela vyhl. č. 33/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 80/2019 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
  • 83/2019 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (vyšlo dňa: 29.3.2019 v čiastke č. 34)
  • 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami (vyšlo dňa: 12.4.2019 v čiastke č. 39)
  • 93/2019 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
  • 101/2019 Z.z. novela vyhl. č. 525/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 102/2019 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 103/2019 Z.z. novela vyhl. č. 554/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 104/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 106/2019 Z.z. ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

4.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

5.6.2019, Nitra
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

22.5.2019, Nitra
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

13.6.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: