dnes je 7.10.2022

Katalóg odpadov - nebezpečné odpadyArchív

14.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadovArchív

6.2.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadovArchív

13.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri zaraďovaní odpadov podľa Katalógu odpadovArchív

13.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaradenie chemického vysúšadla podľa katalógu odpadovArchív

5.7.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaradenie odpadov do Katalógu odpadov v roku 2021Záznam

24.3.2021, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:25

Komentár k vyhláške č. 365/2015 Z. z - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadovArchív

1.7.2020, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021Záznam

3.9.2021, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:19

Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch v roku 2018ZáznamGarancia

2.2.2018, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:34

Manuál pre nakladanie s odpadmi z cintorínovArchív

11.6.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh doplnenia Katalógu odpadov od roku 2020Archív

8.11.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadochZáznam

13.11.2017, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:19:40

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadomArchív

20.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Manuál pre nakladanie s odpadmi z kultúrnych domovArchív

11.6.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manuál pre nakladanie s odpadmi z obecných úradovArchív

11.6.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový zákon o odpadoch a vykonávacie predpisyZáznamGarancia

11.6.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:24

Povinnosti držiteľa odpaduArchív

11.12.2020, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti pôvodcu odpaduArchív

4.12.2020, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič , doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nímArchív

23.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2 - OdpadGarancia

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Hlásenia výrobcu elektrozariadeníArchív

11.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákonaArchív

18.1.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o odpadoch - Povinnosti pôvodcov odpadu pre obce a mestáZáznam

26.9.2017, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:28

Nakladanie s komunálnymi odpadmiArchív

26.1.2021, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o odpadoch - Povinnosti obcí a miest v roku 2018ZáznamGarancia

1.2.2018, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:25:47