dnes je 11.12.2023

Katalóg odpadov

3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Katalóg odpadov - nebezpečné odpadyArchív

14.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadovArchív

6.2.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadovArchív

13.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaradenie odpadov do Katalógu odpadov v roku 2021Záznam

24.3.2021, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:25

Postup pri zaraďovaní odpadov podľa Katalógu odpadovArchív

13.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021Záznam

3.9.2021, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:19

Zaradenie chemického vysúšadla podľa katalógu odpadovArchív

5.7.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k vyhláške č. 365/2015 Z. z - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadovArchív

1.7.2020, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Manuál pre nakladanie s odpadmi z cintorínovArchív

11.6.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manuál pre nakladanie s odpadmi z kultúrnych domovArchív

11.6.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadomArchív

20.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh doplnenia Katalógu odpadov od roku 2020Archív

8.11.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Manuál pre nakladanie s odpadmi z obecných úradovArchív

11.6.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Riadenie odpadov v administratívnej firme

5.5.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu je potrebné podať do 31. januáraArchív

20.1.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnostíGarancia

13.2.2023, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti držiteľa odpaduArchív

11.12.2020, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti pôvodcu odpaduArchív

4.12.2020, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič , doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stav zálohovania plastových obalov na Slovensku v roku 2022Garancia

12.12.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výroba termofilného kompostuGarancia

14.12.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nímArchív

23.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie s potravinovým odpadom na Slovensku v roku 2022Archív

28.11.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako kvalitne vyrobiť domáci kompost?Garancia

14.12.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mobilné kompostárne - novinka pre odpadové hospodárstvoGarancia

12.12.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Použité ochranné rúška a nakladanie s odpadmiArchív

20.3.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenčný list skládky odpadov v roku 2020Archív

3.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odporúčania pre samosprávy v triedení kuchynského odpaduArchív

21.9.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2 - OdpadArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Hlásenia výrobcu elektrozariadeníArchív

11.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie s komunálnymi odpadmiArchív

26.1.2021, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákonaArchív

18.1.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer