dnes je 24.6.2024

§ 18 - Spaľovanie odpadovArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, Ing. Peter Gallovič, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 13 - ZákazyArchív

2.1.2023, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V Hornom Hričove spustili unikátnu triediacu linku

2.7.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

R11 - Využitie odpadov vzniknutých pri operáciách označených ako R1 až R10Archív

4.2.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bioplynové stanice ako riešenie pre odpadové hospodárstvo v roku 2023Archív

16.12.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobomArchív

31.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Medzinárodný týždeň povedomia o komposte

8.5.2024, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Zakotvenie BAT technológií v slovenskej legislatíveArchív

4.4.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavné nevýhody mechanicko-biologickej úpravy odpadovArchív

20.4.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zelená kniha o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej úniiArchív

22.1.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zneškodňovanie odpadovArchív

25.1.2021, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 10Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komunálne odpady podľa novely zákona o odpadoch od 1. júla 2020Archív

26.6.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výroba bioplynuArchív

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Manuál pre nakladanie s odpadmi z cintorínovArchív

11.6.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020Archív

1.7.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadochArchív

22.1.2020, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Ing. Monika Offertálerová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020Archív

9.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Manuál pre nakladanie s odpadmi z kultúrnych domovArchív

11.6.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manuál pre nakladanie s odpadmi z obecných úradovArchív

11.6.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 371/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochArchív

24.9.2021, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov