dnes je 3.10.2022

§ 18 - Spaľovanie odpadovGarancia

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, Ing. Peter Gallovič, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

§ 13 - ZákazyGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakotvenie BAT technológií v slovenskej legislatíveArchív

4.4.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zneškodňovanie odpadovArchív

25.1.2021, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 10Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výroba bioplynuArchív

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Manuál pre nakladanie s odpadmi z cintorínovArchív

11.6.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadochArchív

22.1.2020, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Ing. Monika Offertálerová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Manuál pre nakladanie s odpadmi z kultúrnych domovArchív

11.6.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manuál pre nakladanie s odpadmi z obecných úradovArchív

11.6.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 371/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochArchív

24.9.2021, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer