dnes je 25.7.2024

Financovanie zálohového systému od 1. 1. 2022Archív

14.5.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavné nevýhody mechanicko-biologickej úpravy odpadovArchív

20.4.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové povinnosti výrobcov obalov od 1. 1. 2022Archív

4.2.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny pre Koordinačné centrá od 1. 7. 2020Archív

7.7.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny pre zberné dvory od 1. 7. 2020Archív

3.7.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v programových dokumentoch odpadového hospodárstva od 1. 7. 2020Archív

24.6.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v základných ustanoveniach pre obaly a odpady z obalov od 1. 7. 2020Archív

24.6.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecíArchív

30.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Špeciálna kontrola vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci na STK podľa bodu 9.1.2 prílohy B ADRArchív

30.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doklady potrebné pri preprave nebezpečných vecí podľa ADRArchív

29.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Posudzovanie vplyvov návrhov strategických dokumentov na životné prostredieArchív

19.9.2019, Ing. Magdaléna Vodzinská, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer