dnes je 26.5.2024

§ 16 - Zber odpadu a výkup odpaduGarancia

11.4.2024, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Vyhláška č. 366/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnostiArchív

28.9.2021, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínArchív

3.2.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

R11 - Využitie odpadov vzniknutých pri operáciách označených ako R1 až R10Archív

4.2.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hroziace pokuty - tabuľkaArchív

16.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová, Mgr. Katarína Liebscherová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Recyklácia plechoviek - skúsenosti a odporúčania pre samosprávyArchív

19.9.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 17Archív

28.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vozidlá a staré vozidlá podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príloha č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstvaArchív

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 135 - Prechodné ustanoveniaArchív

20.11.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 60 - Základné ustanoveniaArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 6 - Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstvaGarancia

11.4.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Zmeny v zákone o odpadoch, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020Archív

9.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020Archív

1.7.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 113 - KonanieArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti držiteľa odpaduArchív

11.12.2020, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADUArchív

18.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Katalóg odpadov - nebezpečné odpadyArchív

14.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Katalóg odpadov

3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 11Archív

27.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 15Archív

27.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavné výhody a nevýhody ZEVOArchív

20.4.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadielArchív

31.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer