dnes je 25.7.2024

Vodný zákon a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2022 a 2023Záznam

2.3.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:15

Zákonné opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 na úseku vôdArchív

27.4.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolenie na osobitné užívanie vôdArchív

28.11.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky na ochranu pred povodňamiArchív

6.12.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o vodách od 1. januára 2019Archív

15.10.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácieArchív

21.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácieArchív

21.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpadová voda a jej zneškodňovanieArchív

6.6.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosti

3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Havarijný plán na úseku vodného hospodárstvaArchív

6.6.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti obce v súvislosti so zákonom o vodáchArchív

22.3.2017, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k Výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadovArchív

1.7.2020, Mgr. Katarína Liebscherová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer