dnes je 1.7.2022

Výhody pasportizácie odpadovGarancia

23.3.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové eurofondy pre riešenie envirozáťažíGarancia

23.3.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo všetko obec započítava do poplatku za odpad?Garancia

23.3.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákona o odpadoch - nakladanie so stavebným odpadomArchív

23.2.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zber jedlých olejov a tukov - aké majú občania možnosti?Garancia

23.2.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Likvidácia IRAO na Slovensku v roku 2022Archív

23.2.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre účtovanie zálohových vratných obalovGarancia

1.2.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica k zálohovaným obalomGarancia

21.1.2022, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 52 - Základné ustanovenieGarancia

1.1.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

§ 27 - Základné ustanoveniaGarancia

1.1.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

§ 54 - Povinnosti výrobcu obalovGarancia

1.1.2022, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

§ 16 - Zber odpadu a výkup odpaduGarancia

1.1.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinnostíGarancia

1.1.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

§ 56 - Povinnosti distribútora obalovGarancia

1.1.2022, Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kam patrí odpad po COVID testovaní vo firmáchGarancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena výnimky pre distribútorov obalov od 1. 1. 2022Garancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny pre pôvodcu odpadov od 1. 11. 2021Garancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ciele a opatrenia nového nariadenia EÚ o preprave odpaduGarancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena pre držiteľov odpadu od 1. 11. 2021Garancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozšírenie Programu kraja od 1. 11. 2021Garancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2022Garancia

16.12.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 117 - Iné správne deliktyGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 106 - InšpekciaGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 13 - ZákazyGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 113 - KonanieGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 110 - Slovenská obchodná inšpekciaGarancia

1.11.2021, Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 114b - Osobitné úpravy k skládkam odpadovGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 4 - Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadomGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 25 - Nakladanie s nebezpečnými odpadmiGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 115 - PriestupkyGarancia

1.11.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

§ 26 - Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republikyGarancia

1.11.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021