dnes je 13.4.2024

Lov medveďa hnedého v Ústave SR?Garancia

11.4.2024, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný prehľad povinností ostatných účastníkov podľa dohody ADRGarancia

11.4.2024, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 15 - Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpaduGarancia

11.4.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

§ 16 - Zber odpadu a výkup odpaduGarancia

11.4.2024, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

§ 5 - Zariadenia na nakladanie s odpadomGarancia

11.4.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

§ 6 - Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstvaGarancia

11.4.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

§ 17 - Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadovGarancia

11.4.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) a jej prílohyGarancia

12.3.2024, Ing. Monika Offertálerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozbor zákona o cestnej doprave v kontexte medzinárodnej dohody ADRGarancia

12.3.2024, Ing. Monika Offertálerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Svetový deň vody 2024 v duchu hesla “Voda pre mier“Garancia

12.3.2024, Ing. Monika Offertálerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Triedy nebezpečných vecí podľa medzinárodnej dohody ADR a ich označovanieGarancia

12.3.2024, Ing. Monika Offertálerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný prehľad povinností odosielateľa nebezpečných vecí podľa dohody ADRGarancia

12.3.2024, Ing. Monika Offertálerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Označovanie vozidiel prepravujúcich nebezepečné látky podľa dohody ADRGarancia

12.3.2024, Ing. Monika Offertálerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 11 - Program držiteľa polychlórovaných bifenylovGarancia

14.2.2024, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021

§ 7 - Program predchádzania vzniku odpaduGarancia

14.2.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

§ 9 - Program Slovenskej republiky a program krajaGarancia

14.2.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

§ 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmiGarancia

14.2.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

§ 14 - Povinnosti držiteľa odpaduGarancia

14.2.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022