dnes je 25.7.2024

§ 82 - Zberný dvorArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výhody zriadenia zberných dvorov pre obce a mestá na SlovenskuArchív

3.3.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Separovaný zber odpadovArchív

18.1.2021, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny pre zberné dvory od 1. 7. 2020Archív

3.7.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Objemný odpad a možnosti samospráv na Slovensku v jeho zbereArchív

24.10.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie s komunálnymi odpadmiArchív

26.1.2021, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 80 - Základné ustanoveniaArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnostíArchív

13.2.2023, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny vyplývajúce zo zákona o odpadoch pre zberné dvory v roku 2021Záznam

22.12.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:08

Dotácie pre obce z Environmentálneho fondu - odpadové hospodárstvoArchív

5.2.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zber špecifických druhov odpadov a odporúčania zberných spoločnostíArchív

30.11.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stav zberu elektroodpadov a skúsenosti samospráv na SlovenskuArchív

14.11.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 72 - Povinnosti iných osôbArchív

1.7.2020, Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 70 - Povinnosti výrobcu pneumatíkArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 69 - Základné ustanoveniaArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 81 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiArchív

2.1.2023, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Štandardy zberu odpadu na jedného obyvateľa za kalendárny rok od roku 2018Archív

14.5.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2019Archív

5.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako správne odstraňovať žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuťArchív

23.3.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 50 - Zber použitých batérií a akumulátorovArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti výrobcu pneumatík a iných osôb od mája 2017Archív

14.7.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady spojené s komunálnym odpadomArchív

13.7.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov od roku 2018Archív

10.5.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o odpadoch od 1.1.2018 - biologicky rozložiteľný komunálny odpadArchív

4.12.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odporúčania pre obce pri nakladaní s jedlými olejmi a tukmiArchív

9.4.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch, ktorá nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021Archív

10.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer