dnes je 23.9.2023

Identifikačný list nebezpečného odpaduArchív

26.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 09Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 20Archív

28.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 15Archív

27.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 19Archív

28.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 01Archív

23.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 07Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 10Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 04Archív

23.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 05Archív

23.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 16Archív

28.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 17Archív

28.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 02Archív

23.1.2020, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 11Archív

27.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 12Archív

27.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 13Archív

27.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 06Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 14Archív

27.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 03Archív

23.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak , Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 18Archív

28.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Označovanie skladu nebezpečných odpadovArchív

23.1.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Označovanie skladu nebezpečných odpadovArchív

15.5.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaradenie odpadov do Katalógu odpadov v roku 2021Záznam

24.3.2021, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:25

Odpady zo školskej jedálne v roku 2021Záznam

25.3.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:34

ENVIRO konferencia 2019

20.9.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odovzdanie odpadovej ortuti a jej prevzatie od roku 2018Archív

9.3.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmiArchív

7.4.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Použité ochranné rúška a nakladanie s odpadmiArchív

20.3.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 22 - Odovzdanie odpadovej ortuti a prevzatie odpadovej ortuti na úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a na úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortutiArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadochArchív

22.1.2020, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Ing. Monika Offertálerová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenčný list odpadov od 1.1. 2024Garancia

9.1.2023, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 371/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochArchív

24.9.2021, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žiadosti o zápis do registra povinných osôbArchív

13.11.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalovArchív

19.10.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov