dnes je 24.6.2024

Zrušenie §58 v zákone o odpadochArchív

27.2.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravované zmeny v zákone o odpadochZáznam

25.2.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:12

Registrácia dopravcu podľa zákona o odpadochArchív

1.3.2018, Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategórie elektrozariadení podľa zákona o odpadochArchív

11.10.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zber komunálnych odpadov podľa zákona o odpadochArchív

22.1.2021, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023Záznam

14.12.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:26

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023Záznam

17.10.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:30

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023Záznam

19.12.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:48

Zmeny v zákone o odpadoch na ktoré by sme sa mali pripraviťZáznam

27.8.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:08

Priestupky a iné správne delikty podľa zákona o odpadochArchív

17.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o odpadoch - novinky na rok 2020Záznam

25.9.2020, JUDr. Katarína Liebscherová, advokátska kancelária Eversheds Sutherland s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:36

Elektrozariadenia a elektroodpad, na ktoré sa nevzťahuje zákon o odpadochArchív

13.10.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch - september 2020Archív

25.9.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2023ZáznamGarancia

27.2.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:16

Otázky a odpovede o zákone o odpadoch od 1.1.2019Archív

23.1.2019, Ing. Jiří Mikulenka, SLOVMAS, a. s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na aké zmeny v zákone o odpadoch by sme sa mali pripraviť?Záznam

18.9.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:56

Povinnosť ohlásenia demolačných prác podľa zákona o odpadochArchív

25.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Program držiteľa polychlórovaných bifenylov podľa zákona o odpadochArchív

21.1.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť ohlásenia demolačných prác podľa zákona o odpadochArchív

23.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navrhované zmeny v zákone o odpadoch - január 2021Archív

20.1.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákona o odpadoch - nakladanie so stavebným odpadomArchív

23.2.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. júla 2019Archív

26.6.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové povinnosti koordinačného centra podľa novely Zákona o odpadochArchív

11.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o odpadoch od 1.12.2017, 1.1.2018 a 1.1.2023Archív

8.11.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o odpadoch zákonom č. 230/2022 Z. z.Archív

11.8.2022, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny zákona o odpadoch účinné od 19. 1. 2021

19.1.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravovaný návrh novely zákona o odpadoch v roku 2020Archív

11.6.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o odpadoch a jeho novely v legislatívnom konaní - apríl 2021Archív

20.4.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. júla 2021Archív

18.6.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadochArchív

22.1.2020, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Ing. Monika Offertálerová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o odpadoch od 1.1.2018 - biologicky rozložiteľný komunálny odpadArchív

4.12.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komunálne odpady podľa novely zákona o odpadoch od 1. júla 2020Archív

26.6.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákona o odpadoch, ktorá 30. septembra 2021 prešla prvým čítanímArchív

4.10.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o odpadoch a jeho novely v legislatívnom konaní - máj 2021Archív

14.5.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2022Archív

16.12.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v zákone o odpadoch s účinnosťou v rokoch 2O21, 2022 a 2023Záznam

14.12.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:08

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 3. júla 2021Archív

22.6.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2022Archív

28.12.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Zákona o odpadoch upravuje aj účelovú finančnú rezervuArchív

12.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 12.1.2021)Záznam

15.1.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:54

Navrhovaná novela zákona o odpadoch, ktorá by mala byť účinná od 15. novembra 2021Archív

13.9.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec a kuchynský odpad od 1.7.2021 v kockeZáznam

28.6.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:45

Vyhláška č. 371/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochArchív

24.9.2021, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravované zmeny v nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v roku 2022Archív

6.6.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov