dnes je 7.10.2022

Novinky v zákone o odpadoch s účinnosťou v rokoch 2O21, 2022 a 2023Záznam

14.12.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:08

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2020Záznam

7.2.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:02

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 12.1.2021)Záznam

15.1.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:54

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2022ZáznamGarancia

29.4.2022, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:25

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. 7. 2020Záznam

27.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 03:06:20

§ 79a - Recyklácia lodíGarancia

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2022Garancia

16.12.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidencia obalov a ohlasovacia povinnosťArchív

20.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners advokátska kancelária s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zber komunálnych odpadov podľa zákona o odpadochArchív

22.1.2021, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o odpadoch - povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadovZáznam

17.10.2017, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:52

Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadovZáznamGarancia

9.6.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:52

Zákon o odpadoch - Povinnosti pôvodcov odpadu pre obce a mestáZáznam

26.9.2017, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:28

Návrh novely zákona o odpadoch - nakladanie so stavebným odpadomArchív

23.2.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategórie elektrozariadení podľa zákona o odpadochArchív

11.10.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušenie §58 v zákone o odpadochArchív

27.2.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia dopravcu podľa zákona o odpadochArchív

1.3.2018, Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravované zmeny v zákone o odpadochZáznam

25.2.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:12

Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadochZáznam

13.11.2017, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:19:40

Nový zákon o odpadoch a vykonávacie predpisyZáznamGarancia

11.6.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:24

Zákon o odpadoch - Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov v roku 2018ZáznamGarancia

29.1.2018, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:39

Priestupky a iné správne delikty podľa zákona o odpadochArchív

17.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pre obce a mestáZáznamGarancia

8.6.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:35:25