dnes je 28.2.2024

Novinky v zákone o odpadoch s účinnosťou v rokoch 2O21, 2022 a 2023Záznam

14.12.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:08

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. 7. 2020Záznam

27.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 03:06:20

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 12.1.2021)Záznam

15.1.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:54

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2022Záznam

29.4.2022, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:25

§ 79a - Recyklácia lodíArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2022Archív

28.12.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2022Archív

16.12.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidencia obalov a ohlasovacia povinnosťArchív

20.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners advokátska kancelária s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zber komunálnych odpadov podľa zákona o odpadochArchív

22.1.2021, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákona o odpadoch - nakladanie so stavebným odpadomArchív

23.2.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o odpadoch od 1.1.2018 - biologicky rozložiteľný komunálny odpadArchív

4.12.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia dopravcu podľa zákona o odpadochArchív

1.3.2018, Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravované zmeny v zákone o odpadochZáznam

25.2.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:12

Zrušenie §58 v zákone o odpadochArchív

27.2.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komunálne odpady podľa novely zákona o odpadoch od 1. júla 2020Archív

26.6.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategórie elektrozariadení podľa zákona o odpadochArchív

11.10.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Zákona o odpadoch širšie upravuje zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpaduArchív

14.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 - zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpaduArchív

24.9.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o odpadoch zákonom č. 230/2022 Z. z.Archív

11.8.2022, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravované zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 - uzatváranie skádok odpadovArchív

8.8.2018, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch na ktoré by sme sa mali pripraviťZáznam

27.8.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:08

Priestupky a iné správne delikty podľa zákona o odpadochArchív

17.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023Záznam

19.12.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:48

Otázky a odpovede o zákone o odpadoch od 1.1.2019Archív

23.1.2019, Ing. Jiří Mikulenka, SLOVMAS, a. s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch - september 2020Archív

25.9.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2023Záznam

27.2.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:16

Zákon o odpadoch - novinky na rok 2020Záznam

25.9.2020, JUDr. Katarína Liebscherová, advokátska kancelária Eversheds Sutherland s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:36

Elektrozariadenia a elektroodpad, na ktoré sa nevzťahuje zákon o odpadochArchív

13.10.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023Záznam

17.10.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:30

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023Záznam

14.12.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:26

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. júla 2019Archív

26.6.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť ohlásenia demolačných prác podľa zákona o odpadochArchív

25.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navrhované zmeny v zákone o odpadoch - január 2021Archív

20.1.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov od 1. januára 2019Archív

7.12.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmiGarancia

14.2.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Rozšírená zodpovednosť výrobcov - Základné ustanoveniaArchív

19.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Zneškodňovanie odpadovArchív

25.1.2021, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer