dnes je 25.7.2024

Input:

Katalóg odpadov

3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO

01

ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO RIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA

 

01 01

ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV

 

01 01 01

odpad z ťažby rudných nerastov

O

01 01 02

odpad z ťažby nerudných nerastov

O

01 03

ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

 

01 03 04

kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy

N

01 03 05

iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

N

01 03 06

hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

O

01 03 07

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

N

01 03 08

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

O

01 03 09

červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10

O

01 03 10

červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07

N

01 03 99

odpady inak nešpecifikované