dnes je 8.12.2023

Input:

142/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach

142/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. apríla 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 3 časti Ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach tabuľka vrátane nadpisu znie:
„Ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach vytýčené lomovými bodmi 1 až 34 zameranými v „X” a „Y” súradniciach S - JTSK
 
Číslo
X [m]
Y [m]
Číslo
X [m]
Y [m]
1
1 182 081,87
448 228,04
18
1 182 433,75
448 475,76
2
1 182 154,06
448 204,58
19
1 182 427,49
448 487,56
3
1 182 137,17
448 158,23
20
1 182 279,84
448 544,99
4
1 182 145,23
448 153,40
21
1 182 270,77
448 537,42
5
1 182 364,74
448 037,07
22
1 182 255,00
448 502,91
6
1 182 376,50
448 045,57
23
1 182 236,87
448 513,59
7
1 182 390,14
448 037,14
24
1 182 195,65
448 433,67
8
1 182 426,51
448 014,02
25
1 182 193,50
448 438,30
9
1 182 436,21
448 033,83
26
1 182 197,12
448 444,58
10
1 182 441,83
448 033,49
27
1 182 184,52
448 454,31
11
1 182 454,82
448 110,26
28
1 182 165,16
448 412,97
12
1 182 464,25
448 124,74
29
1 182 149,56
448 394,15
13
1 182 469,29
448 175,85
30
1 182 093,87
448 289,27
14
1 182 350,98
448 214,78
31
1 182 093,54
448 281,86
15
1 182 344,24
448 226,63
32
1 182 087,87
448 274,25
16
1 182 413,76
448 338,40
33
1 182 083,87
448 262,39
17
1 182 417,01
448 393,07
34
1 182 069,75
448 238,44”.
2. V prílohe č. 3 časti Ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach tabuľka vrátane nadpisu znie:
„Ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach vytýčené lomovými bodmi 1 až 24 zameranými v „X” a „Y” súradniciach S - JTSK
 
Číslo
X [m]
Y [m]
Číslo
X [m]
Y [m]
1
1 180 798,00
447 974,00
13
1 188 509,00
449 407,00