dnes je 21.9.2020

Input:

§ 18 -Spaľovanie odpadov

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7 § 18 -Spaľovanie odpadov

Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 18

Spaľovanie odpadov

(1) Spaľovanie komunálneho odpadu v spaľovniach komunálnych odpadov, sa považuje za zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1, ak sa energia vo forme tepla alebo elektriny vyrába na komerčné účely a ak energetická účinnosť takéhoto zariadenia sa rovná alebo je vyššia ako

a) 0,60, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevádzku do 31. decembra 2008 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi37) alebo

b) 0,65, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevádzku po 31. decembri 2008.


Komentár k odseku 1

Zákon definuje, kedy je možné spaľovanie odpadov v spaľovniach považovať za zhodnotenie odpadov, a to cez výrobu energie vo forme tepla alebo elektriny a cez energetickú účinnosť.

(2) Spaľovanie iného ako komunálneho odpadu v spaľovniach odpadov, sa považuje za energetické zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1, ak sú splnené uvedené podmienky:

a) ide o činnosť uvedenú v § 3 ods. 13,

b) účelom spaľovania