dnes je 25.7.2024

Input:

§ 22 - Odovzdanie odpadovej ortuti a prevzatie odpadovej ortuti na úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a na úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.3 § 22 – Odovzdanie odpadovej ortuti a prevzatie odpadovej ortuti na úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a na úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti

doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová

§ 22

Odovzdanie odpadovej ortuti a prevzatie odpadovej ortuti na úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a na úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti

(1) Ten, kto je pôvodcom ortuti, je povinný odovzdať ortuť na úložisko dočasného uskladnenia ortuti alebo zabezpečiť jej trvalé uloženie na úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti v súlade s ustanoveniami tohto zákona o nakladaní s ortuťou.


Komentár k odseku 1

Ukladá sa povinnosť, kam je pôvodcom ortuti povinný túto ortuť odovzdať, uskladnenie