dnes je 13.8.2022

Input:

§ 27 - Základné ustanovenia

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1 § 27 - Základné ustanovenia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 27

Základné ustanovenia

(1) Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až siedmom oddiele tejto časti zákona, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.


K odseku 1

Pre nový režim rozšírenej zodpovednosti výrobcov zavádza zákon nový spoločný pojem, ktorým je „vyhradený výrobok” a označuje všetky výrobky, na ktoré sa rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV) podľa tohto zákona vzťahuje (elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá pneumatiky a neobalové výrobky). Skupina vyhradených výrobkov bola určená na základe skupín výrobkov, za ktoré výrobcovia a dovozcovia už podľa ustanovení starého zákona o odpadoch platili príspevky do Recyklačného fondu.

(2) Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52),