dnes je 24.6.2024

Input:

§ 29 - Individuálne plnenie vyhradených povinností

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3 § 29 – Individuálne plnenie vyhradených povinností

doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová

§ 29

Individuálne plnenie vyhradených povinností

(1) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, je vo vzťahu k vyhradenému prúdu odpadu pochádzajúcemu z jeho vyhradeného výrobku okrem povinností podľa § 27 ods. 4 ďalej povinný

a) vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby individuálneho plnenia si povinností,

b) dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,

c) uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho z jeho vyhradeného výrobku, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce do 30 dní odo dňa zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo nadobudnutia

Najnovšie články
viac článkov