dnes je 21.7.2024

Input:

§ 34 - Povinnosti výrobcov elektrozariadení

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3 § 34 – Povinnosti výrobcov elektrozariadení

doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová

§ 34

Povinnosti výrobcov elektrozariadení

(1) Výrobca elektrozariadení je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný:

  1. zabezpečiť, aby elektrozariadenie bolo vyrobené a navrhnuté v súlade s osobitným predpisom68) tak, aby sa uľahčila demontáž a zhodnotenie, najmä opätovné použitie a recyklácia elektroodpadu, jeho súčastí a materiálov, nesmie použiť špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy, ktoré by bránili opätovnému použitiu elektroodpadu, ak takéto špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy neposkytujú dôležité výhody vo vzťahu k ochrane životného prostredia alebo k požiadavkám na zaistenie bezpečnosti a zdravia,
  2. označiť elektrozariadenie pri jeho uvedení na trh ochrannou známkou alebo označením, ktoré výrobca používa na svoju