dnes je 25.7.2024

Input:

§ 62 - Povinnosti a práva ďalších subjektov

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.3 § 62 – Povinnosti a práva ďalších subjektov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 62

Povinnosti a práva ďalších subjektov

(1) Povinnosti výrobcu vozidiel uvedené v § 61 ods. 1 písm. g) sa primerane vzťahujú aj na výrobcu častí vozidiel, výrobcu materiálov v nich používaných a výrobcu vybavenia v nich používaného.


Komentár k odseku 1

Odsekom 1 sa informačné povinnosti výrobcu vozidiel primerane rozširujú aj na výrobcu častí vozidiel, výrobcu materiálov v nich používaných a výrobcu vybavenia v nich používaného.

(2) Výrobca častí vozidiel, ktoré sú použité vo vozidlách, je povinný bezodkladne na žiadosť spracovateľa starých vozidiel poskytnúť mu na technickom nosiči alebo prostriedkami elektronickej komunikácie informácie týkajúce sa rozoberania, zneškodňovania a testovania súčiastok, ktoré sa môžu opätovne použiť.


Komentár k odseku 2