dnes je 24.7.2024

Input:

§ 79 - Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4 § 79 – Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 79

Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi

(1) Polychlórované bifenyly sú polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlór-difenylmetán, monometyl-dichloro-difenylmetán, monometyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúca aspoň jednu z týchto látok v koncentrácii väčšej ako 0,005 hmotnostného percenta.


Komentár k odseku 1

Zákon definuje, čo sa pokladá za polychlórované bifenyly. Ide nielen o látky uvedené v prvej vete, ale aj o ich zmesi za podmienky, že je v nej koncentrácia vyššia ako 0,005 hmotnostného percenta.

(2) Ak v tomto paragrafe nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi, so zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly a so zariadeniami obsahujúcimi polychlórované