dnes je 1.10.2023

Input:

§ 88 - Cezhraničná preprava elektroodpadu a použitých elektrozariadení

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5 § 88 – Cezhraničná preprava elektroodpadu a použitých elektrozariadení

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 88

Cezhraničná preprava elektroodpadu a použitých elektrozariadení

(1) Ak sa má uskutočniť alebo uskutočňuje preprava použitých elektrozariadení, ktorých držiteľ tvrdí, že predmetom tejto plánovanej alebo uskutočňovanej prepravy nie je elektroodpad a vzniklo podozrenie, že ide o elektroodpad (ďalej len „podozrivé elektrozariadenie”), príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva túto prepravu monitoruje a vyžiada si od držiteľa podozrivých elektrozariadení predloženie dokumentácie podľa odseku 2.


Komentár k odseku 1

V preambule smernice OEEZ sa ustanovuje, že je vhodné stanoviť minimálne požiadavky na prepravu použitých elektrozariadení, pri ktorých je podozrenie, že ide o elektroodpad. Takéto

Najnovšie články
viac článkov