dnes je 8.6.2023

Input:

Autorizácia

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11.3 Autorizácia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Autorizácia je podľa § 89 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch udelenie oprávnenia:

 1. podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu (ďalej len „autorizácia na spracovateľskú činnosť“), a to na:
  1. spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
  2. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
  3. spracovanie starých vozidiel,
  4. spracovanie elektroodpadu,
  5. prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,
 2. právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov“) alebo tretej osobe (ďalej len „autorizácia na činnosť tretej osoby“),
 3. výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „autorizácia na činnosť individuálneho plnenia povinností“).

Činnosti podliehajúce autorizácií sa vykonávajú len na