dnes je 22.7.2024

Input:

Chcem odovzdať zamestnancovi odpad vhodný na využitie v domácnosti - na ktoré odpady môžem žiadať povolenie a ako postupovať pri vydaní súhlasu

13.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.10.1.5 Chcem odovzdať zamestnancovi odpad vhodný na využitie v domácnosti - na ktoré odpady môžem žiadať povolenie a ako postupovať pri vydaní súhlasu

Ing. Juraj Poništ PhD.

Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. máte nárok ako zamestnávateľ odovzdať vybrané druhy odpadov na využitie v domácnosti.

Podľa predmetnej definície:

,,Odpad vhodný na využitie v domácnosti je materiál, palivo, ktorým je len odpad z biomasy alebo iná vec určená na konečnú spotrebu; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad.”

Na praktickom príklade si bližšie popíšeme celý proces žiadosti o vydanie rozhodnutia na odovzdanie odpadov z domácnosti.


Praktický príklad

Máte podnik pre výrobu hranolov z guľatiny. Pri tejto činnosti vám vzniká odpad – drevený zvyšok (odpadová