dnes je 13.8.2022

Input:

Ciele a opatrenia nového nariadenia EÚ o preprave odpadu

16.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.12.1.4 Ciele a opatrenia nového nariadenia EÚ o preprave odpadu

Ing. Juraj Poništ

V súčasnosti prepravu odpadu upravuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu.

Európska Únia plánuje toto nariadenie zmeniť novým návrhom.

Návrh má reagovať na negatívne javy, ktoré v rámci sveta prebiehajú vo vzťahu k odpadom. Medzi tieto javy možno zaradiť:

  1. administratívne postupy obmedzujú obeh odpadu medzi členskými štátmi EÚ,
  2. nelegálny obchod s odpadom,
  3. nezákonná preprava odpadu (ročný priemer 15 % až 30 %).

Európska Komisia si vytýčila 3 hlavné ciele nového nariadenia:

  1. zastaviť nelegálnu prepravu odpadu z EÚ do tretích krajín sveta,
  2. zjednodušiť prepravu odpadu na recykláciu a opätovné použitie v EÚ,
  3. zlepšenie nástrojov nelegálnej prepravy odpadu.

Aké opatrenia plánuje Komisia EÚ uplatniť pre dosiahnutie vyššie uvedených cieľov? Uvidíme, akú