dnes je 25.6.2021

Input:

Ciele a opatrenia pre bioplasty podľa Programu odpadového hospodárstva 2021 - 2025

7.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.06.1.3 Ciele a opatrenia pre bioplasty podľa Programu odpadového hospodárstva 2021 – 2025

Ing. Juraj Poništ

Bioplasty ako nový termín v POH SR

Nový Program odpadového hospodárstva SR (POH SR) pre obdobie 2021 – 2025 oproti predchádzajúcemu dokumentu zavádza nový pojem – bioplasty. V predchádzajúcom dokumente boli ciele a opatrenia zamerané na plasty ako také.

Definícia bioplastov v zmysle POH SR

Podľa nového programu sú bioplasty náhradami syntetických – biologickej rozložiteľnosti odolných plastov, ktoré zahŕňajú tri typy polymérnych materiálov:

  1. Bioplasty vyrobené z obnoviteľných zdrojov surovín, biologicky nerozložiteľné.
  2. Bioplasty vyrobené z fosílnych zdrojov surovín, ktoré sú schopné podliehať biologickému rozkladu.
  3. Bioplasty vyrobené z obnoviteľných zdrojov surovín, biologicky rozložiteľné.

Ciele a opatrenia pre bioplasty

Nový dokument POH SR si v rámci bioplastov definoval jeden hlavný cieľ – Príprava podkladov pre vytvorenie funkčného systému nakladania s odpadom z bioplastov. Ako indikátor pre posúdenie naplnenia tohto cieľa bola zvolená kapacita zariadení na zhodnocovanie bioplastov (tis. ton/rok).

Pre dosiahnutie cieľa boli v