dnes je 25.6.2021

Input:

Dierkované nádoby - hlavné nevýhody pri zbere kuchynského bioodpadu

7.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.06.1.4 Dierkované nádoby – hlavné nevýhody pri zbere kuchynského bioodpadu

Ing. Juraj Poništ

Sankčná povinnosť zberu kuchynského odpadu pre obce od 1. 7. 2021

Obce sú od 1. 1. 2021 povinné zaviesť zber kuchynského bioodpadu (výnimku tvoria obce, ktoré spĺňajú podmienky podľa zákona o odpadoch 79/2015 Z. z.). Vzhľadom na technickú náročnosť bolo posunuté sankcionovanie nedodržania tejto povinnosti o pol roka. S blížiacim sa čiernym termínom sa však budú obce musieť čím skôr s touto povinnosťou vyrovnať.

Nevýhody použitia dierkovaných nádob pri zbere kuchynského bioodpadu

Spôsob a frekvenciu vývozu bioodpadu si stanovia obce podľa potreby. V súčasnosti sú na trhu ponúkané pre zber bioodpadu okrem iných aj dierkované nádoby.

Tieto sú však určené predovšetkým pre bioodpad s nižším obsahom vlhkosti – zelený odpad ako tráva z pokosov a lístie. Tento odpad v dierkovaných nádobách s prístupom vzduchu vysychá a navyše neprepúšťa na podložie stojiska nežiaduci tekutý podiel.

Pri kuchynskom bioodpade je to presne naopak. Tekutá forma tohto odpadu preteká na