dnes je 20.5.2024

Input:

Doklady potrebné pri preprave nebezpečných vecí podľa ADR

29.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.4.4 Doklady potrebné pri preprave nebezpečných vecí podľa ADR

Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Okrem dokladov vyžadovaných inými predpismi musí byť dopravná jednotka prepravujúca nebezpečné veci vybavená týmito dokladmi:

1) dopravnými dokladmi (nákladnými listami) predpísanými v bode 5.4.1, ktoré zahŕňajú všetky prepravované nebezpečné veci a ak je to potrebné, osvedčenie o ložení kontajnera predpísané v bode 5.4.2 ADR,

2) písomnými pokynmi (pre prípad nehody) predpísanými v bode 5.4.3 ADR, ktoré sa vzťahujú na všetky prepravované nebezpečné veci a

3) (rezervovaný),

4) prostriedkami na zistenie totožnosti každého člena osádky, ktoré obsahujú fotografiu, v súlade s bodom 1.10.1.4 ADR.

Ak si to vyžadujú ustanovenia ADR, musí byť dopravná jednotka vybavená ešte týmito ďalšími dokladmi:

1) osvedčením o schválení