dnes je 9.8.2022

Input:

EIA alebo posudzovanie vplyvov na životné prostredie a stavebné konanie v roku 2021

16.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:51

Kapitoly videa

Lektor sa venuje právnej úprave EIA, čiže posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a konanie s nimi spojené. Definícii a účelu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ozrejmuje vybrané pojmy a uvádza základné prieniky EIA s konaniami podľa stavebného zákona- s územným, stavebným a kolaudačným konaním, a to aj v kontexte judikatúry súdov Slovenskej republiky.                          

Lektor

Mgr. Ivan Poruban

Mgr. Ivan Poruban

Zameriava sa na obchodné a občianske právo, stavebné právo a EIA, korporátne právo a M&A, právo nehnuteľností, civilné a správne súdne spory, pracovné právo a BOZP. Je členom SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY od roku 2011.