dnes je 16.8.2022

Input:

Ekonomické prínosy zavedenia systému EMAS v organizácii

10.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.1.4 Ekonomické prínosy zavedenia systému EMAS v organizácii

Ing. Juraj Poništ

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie. Hlavným účelom EMAS je hodnotiť, riadiť a zlepšovať environmentálne správanie organizácie, v ktorej je zavádzaný.

Schéma EMAS je otvorená pre všetky sektory hospodárstva a všetky typy organizácií verejného i súkromného sektora, ktoré hľadajú spôsob, ako zdokonaliť svoje environmentálne správanie. Od roku 2010 (EMAS III) schéma umožňuje členským štátom registráciu aj mimo Európskej únie (EMAS Global).

Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami navyše. Vyššia kvalita EMAS spočíva v:

  • prísnejších požiadavkách na meranie, hodnotenie a sústavné zlepšovanie environmentálneho správania;

  • dodržiavaní záväzných požiadaviek pod