dnes je 29.7.2021

Input:

Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu - je to správna cesta?

13.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.4 Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu – je to správna cesta?

Ing. Juraj Poništ

Energetické zhodnocovanie odpadu je v hierarchii odpadového hospodárstva umiestnené až na predposlednom mieste, pokiaľ ide o nakladanie s odpadmi. Za ním je už len zneškodňovanie odpadu – najčastejšie skládkovanie. V súčasnosti existujú na Slovensku dve zariadenia na energetické využívanie odpadu – ZEVO. Jedno v Bratislave, druhé v Košiciach. Pre objasnenie, spaľovne a ZEVO nie sú jedno a to isté. Pri ZEVO ide o energetické zhodnotenie (podliehajúce ekologickým štandardom), pri spaľovaní sa odpad „iba“ zneškodňuje. ¬Napriek tomuto rozdielu sa pojmy ZEVO a spaľovne zamieňajú a samotné ZEVO sa počas plánovania projektu pravidelne stretávajú s nevôľou občanov. Z ich pohľadu budú ZEVO odpadu produkovať škodlivé emisie, ktoré im znečistia ovzdušie a následne vodu a pôdu. Je to pravda? Majú spaľovne odpadu vôbec nejaké výhody? Spomeniem aspoň niektoré.

Výhody ZEVO:

  • teplo vzniknuté v ZEVO sa používa na vykurovanie priemyselných objektov a domácností,

  • časť elektrickej energie sa použije na vlastnú spotrebu, zvyšok putuje do rozvodnej siete,

  • ZEVO v plnej miere nahrádza spaľovanie klasických fosílnych palív, ktorých ťažba a spaľovanie zaťažuje životné prostredie oveľa výraznejšie,

  • odpad energeticky zhodnotení nekončí na skládkach odpadu (ako posledná možnosť v hierarchii odpadového hospodárstva), ktoré sú nekontrolovaným producentom skleníkových plynov (hlavne metánu),

  • škodlivý vplyv energetického využitia odpadu na zdravie obyvateľstva navyše nebol pri súčasných prísnych emisných limitoch preukázaný,

  • ZEVO je integrálnou súčasťou recyklácie odpadu, keďže žiadny odpad nie je možné recyklovať neprestajne a namiesto recyklácie by tým pádom nasledovalo skládkovanie odpadu,

  • škvara ako vedľajší produkt vznikajúci počas zhodnotenia odpadu našla uplatnenie ako prímes do stavebných materiálov,

  • na rozdiel od cementární musí odpad pre ZEVO pochádzať výhradne zo Slovenska, takže nehrozí nejaké hromadné dovážanie odpadov zo zahraničia, ktoré by nové ZEVO museli „kŕmiť“,

  • obce, ktoré ZEVO majú, môžu