dnes je 20.5.2024

Input:

Hlavné nevýhody mechanicko-biologickej úpravy odpadov

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.2 Hlavné nevýhody mechanicko-biologickej úpravy odpadov

Ing. Juraj Poništ

Prečo začali vznikať zariadenia MBÚ?

Myšlienka zavádzania prevádzok s technológiou MBÚ (mechanicko-biologická úprava) vyplynula zo samotnej právnej úpravy. Novela zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 zakazuje zneškodňovať skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem:

  1. inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná,
  2. odpadu, pri ktorom by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia.

A toto bol hlavný dôvod, prečo možno v priebehu nasledujúcich rokov začnú vznikať MBÚ, ako zariadenia pre spracovanie predovšetkým zmesových komunálnych odpadov pomocou mechanickej úpravy a roztriedenie