dnes je 25.7.2024

Input:

Individuálne plnenie vyhradených povinností

14.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17.3 Individuálne plnenie vyhradených povinností

Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Individuálne plnenie vyhradených povinností je vymedzené v § 29 zákona č. 79/2015 Z. z.

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, je vo vzťahu k vyhradenému prúdu odpadu pochádzajúcemu z jeho vyhradeného výrobku okrem povinností podľa § 27 ods. 4 ďalej povinný:

  1. vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby individuálneho plnenia si povinností,
  2. dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
  3. uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho z jeho vyhradeného výrobku, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce do 30 dní odo dňa zápisu koordinačného centra do