dnes je 13.8.2022

Input:

Katalóg odpadov - nebezpečné odpady

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.3 Katalóg odpadov – nebezpečné odpady

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Číslo skupiny,
podskupiny,
druhu a poddruhu odpadu 
 
Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu  Kategória odpadu  
01  ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA      
01 03  ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV      
01 03 04  kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy  N  
01 03 05  iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky  N  
01 03 07  iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov  N  
01 03 10  červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07  N  
01 04  ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV      
01 04 07  odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov  N