dnes je 23.5.2024

Input:

Klasifikácia nebezpečných vecí

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.4.12 Klasifikácia nebezpečných vecí

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci

Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto veci môžu predstavovať rôzne nebezpečenstvá, napríklad pre svoju výbušnosť, horľavosť, podporu horenia, schopnosť samo zapálenia, toxicitu, infekčnosť, rádioaktivitu, žieravosť, rakovinotvornosť alebo môžu inak ohrozovať životné prostredie a pod.

Pod pojmom nebezpečné veci je nutné chápať nielen látky, ako je napr. palivo pre spaľovacie motory, kyselina dusičná či hydroxid sodný, ale tiež predmety obsahujúce nebezpečné veci, ako napr. tlakové nádoby, náboje pre zbrane, plniče nafukovacích vakov, líthiové batérie,