dnes je 22.2.2024

Input:

Komunálne odpady podľa novely zákona o odpadoch od 1. júla 2020

26.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.3 Komunálne odpady podľa novely zákona o odpadoch od 1. júla 2020

Ing. Juraj Poništ

Hlavné ciele

28. 5. 2019 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie novely zákona o odpadoch. Deň na to sa začal proces vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania. V súčasnej dobe prebieha proces vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania.

Súčasťou zmien sú legislatívne úpravy v rámci nakladania s komunálnym odpadom.

Hlavné ciele pre túto legislatívnu úpravu sú:

  • -> úprava ustanovení, ktoré sa týkajú základných definícii a pojmov ako sú napr. definícia komunálneho odpadu, definícia stavu konca odpadu či vedľajšieho produktu,
  • -> doplnenie cieľov recyklácie komunálneho odpadu pre roky 2025, 2030 a 2035 a recyklácie odpadov z obalov pre roky 2025 a 2030,
  • -> posilní sa predchádzanie vzniku odpadu na úrovni obce,
  • -> podpora činností prípravy odpadu na