dnes je 8.12.2021

Input:

Minimálne sadzby za tonu odpadu pre obaly a neobalové výrobky od 1. 1. 2021

13.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.3 Minimálne sadzby za tonu odpadu pre obaly a neobalové výrobky od 1. 1. 2021

Ing. Juraj Poništ

OZV (organizácie zodpovednosti výrobcov) pre obaly budú od 1. 1. 2021 povinné platiť zberovým spoločnostiam minimálne sadzby za tonu odpadu pre obaly a neobalové výrobky. Len pre spresnenie, podľa novely zákona o odpadoch č. 285/2020 Z. z. musí zmluva medzi OZV a zberovou spoločnosťou obsahovať okrem iného dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber v rozlíšení nákladov na jednotlivé odpadové materiály, ich výške, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie; sadzby pre určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sú ustanovené vykonávacím predpisom [ § 105 ods. 3 písm. m) NZO ].

Ministerstvu podľa novely vo svojom vykonávacom predpise ustanoví sadzby pre určenie nákladov na zabezpečenie