dnes je 28.1.2021

Input:

Návrh novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

26.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.40 Návrh novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Predmetom návrhu novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov je zavedenie nového formátu žiadosti pre registráciu výrobcov elektrozariadení a splnomocnených zástupcov výrobcov elektrozariadení, vrátane aktualizácie jednotlivých príloh žiadostí o zápis do registra výrobcov vyhradených výrobkov (obalové a neobalové výrobky, batérie a akumulátory, vozidlá a pneumatiky), súvisiacej s prechodom na elektronické podávanie žiadostí od 1. januára 2021 prostredníctvom informačného systému odpadového hospodárstva.

V tejto súvislosti sa mení v § 1 odsek 1 tak, že žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku sa zasiela elektronicky prostredníctvom informačného systému v rozsahu údajov uvedených v prílohách č. 2 až 6. Táto žiadosť sa už nebude predkladať na tlačivách. Od 1. januára 2021 bude možné podať žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradených výrobkov výlučne elektronicky prostredníctvom informačného systému odpadového hospodárstva. Z tohto dôvodu bolo nutné pre potreby elektronizácie týchto žiadostí konkretizovať rozsah ohlasovaných údajov tvorený elektronickým formulárom pre žiadosť o zápis do registra výrobcov.

V § 1 sa odsek 3 mení tak, že žiadosť o zápis výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov vyhradeného výrobku sa zasiela elektronicky prostredníctvom informačného systému v rozsahu údajov podľa prílohy č. 1 k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/290 z 19. februára 2019, ktorým sa stanovuje formát registrácie výrobcov elektrických a elektronických zariadení a podávanie správ týmito výrobcami do registra v platnom znení.

Návrhom novely vyhlášky sa vypúšťa § 8, ktorý upravuje Druhy záruky, jej výpočet a preukazovanie k § 29 ods. 2 písm. g) NZO zákona o odpadoch.

§ 8 sa vypúšťa z dôvodu zavedenia finančnej garancie podľa § 31a NZO zákona o odpadoch, ktorá predstavuje náhradu za pôvodnú finančnú záruku pri výrobcoch elektrozariadení plniacich si svoje vyhradené povinnosti individuálnym spôsobom.

Návrhom novely vyhlášky sa vypúšťa aj Príloha č. 1 - ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV ELEKTROZARIADENÍ.

Pôvodný formát žiadosti o zápis do registra