dnes je 4.12.2020

Input:

Nová povinnosť pre všetky obce od 1. 1. 2021 na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.5 Nová povinnosť pre všetky obce od 1. 1. 2021 na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce

Ing. Juraj Poništ

Novela zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. o odpadoch so sebou priniesla mnoho zmien v odpadovom hospodárstve. Väčšina z nich nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia. Niektoré úpravy nadobudnú účinnosť od 1. 1. 2021.

Od 1. 1. 2021 pribudne obciam nová povinnosť. Okrem už zavedených zmien budú obce povinné zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce.

Niektoré obce si túto povinnosť už splnili, niektoré to ešte len čaká. Po krátkom prieskume webových sídiel obcí niektoré obce nielen, že si túto povinnosť nesplnili, ale stále upravujú nakladanie s odpadom podľa starého zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. Pre tieto obce bude veľmi náročné prispôsobiť sa legislatívnym zmenám, ktoré jednak už prišli a ktoré ešte len prídu.

Novela zákona presne neustanovuje, aké body majú opatrenia spĺňať. Nie je to však nič náročné. Tento prehľad opatrení môže zahŕňať niekoľko bodov. Určite by nemal chýbať spôsob, akým bude obec šíriť osvetu pre obyvateľov na tému predchádzania vzniku