dnes je 25.6.2021

Input:

Nová povinnosť pre zavádzanie grafických upozornení o prítomnosti jednorazových plastov vo filtroch cigariet od júla 2021

7.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.06.1.5 Nová povinnosť pre zavádzanie grafických upozornení o prítomnosti jednorazových plastov vo filtroch cigariet od júla 2021

Ing. Juraj Poništ

Článok 7 smernice

Nová povinnosť označovania obalov tabakových výrobkov je zakotvená v článku 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie.

Podľa tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby každý jednorazový plastový výrobok uvedený v časti D prílohy, ktorý sa uvedie na trh, mal na svojom obale alebo na samotnom výrobku výrazné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie informujúce spotrebiteľov o týchto skutočnostiach:

  1. najvhodnejších možnostiach nakladania s odpadom pre daný výrobok alebo spôsoboch zneškodnenia odpadu, ktorým je potrebné sa v prípade daného výrobku vyhnúť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, a
  2. prítomnosti plastov vo výrobku a z toho vyplývajúceho negatívneho vplyvu znečisťovania odpadom alebo iných nevhodných spôsobov zneškodňovania daného výrobku na životné prostredie.

Výrobky v časti D

Podľa prílohy 7 budú členské štáty povinné označovať:

  1. hygienické vložky, tampóny a tampónové aplikátory;
  2. vlhčené utierky, vopred vlhčené utierky na osobné použitie a použitie v domácnosti;
  3. tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami;
  4. poháre na nápoje.

Výrobcovia tabakových výrobkov budú povinní vyrábať obaly s takýmto označením od júla 2021.

Kontraproduktívne