dnes je 23.5.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR v oblasti vodného hospodárstva

13.10.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Vyhláškou č. 323/2022 Z. z. sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve.

Vyhláškou č. 323/2022 Z. z. je pre cenovú reguláciu vo vodnom hospodárstve v oblasti výroby,

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Enviro.sk.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.