dnes je 31.5.2023

Input:

Nové prípustné miery znečistenia vyzbieranej zložky komunálneho odpadu od 1. 1. 2022

16.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.12.1.2 Nové prípustné miery znečistenia vyzbieranej zložky komunálneho odpadu od 1. 1. 2022

Ing. Juraj Poništ

Od 1. 1. 2022 nadobudnú účinnosť niektoré zmeny novely 372/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa § 59 ods. 9 zákona o odpadoch:

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej; ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v prílohe č. 8a, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe zodpovedá obec.