dnes je 9.8.2022

Input:

Obec a kuchynský odpad od 1.7.2021 v kocke

28.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:45

Kapitoly videa

Lektor Ing. Peter Gallovič  sa vo videoseminári venuje kuchynskému odpadu a povinnostiam obcí od 1.7.2021. Rozobrali sme si zákon č. 79/2015 Z. z. (zákon o odpadoch) a vyhlášku č. 371/2015 Z. z. (ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch).

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.