dnes je 9.8.2022

Input:

Odpady zo školskej jedálne v roku 2021

25.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:34

Kapitoly videa

Videoseminárom získate prehľad o odpadovom hospodárstve v podmienkach školských jedální od 1.1.2021.

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.