dnes je 24.7.2024

Input:

Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s odpadom, evidenčné listy odpadov - povinnosť do 28.2.2023

27.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:22:36

Kapitoly videa

Webinár sa zamiera na evidenčné a ohlasovacie povinnosti za rok 2022 v odpadovom hospodárstve. Vysvetlíme si základne pojmy v OH a poukážeme aj na to čo musí spĺňať držiteľ odpadu. Hlavnou tému na čo sa zameriame bude evidenčný list a ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním. Ukážeme si vzory tlačív a vysvetlíme si ako správne vypĺňať jednotlivé tlačivá.

Lektor

Ing. Emília Fintová

Ing. Emília Fintová

Ing. Emília Fintová je vyštudovaná chemická inžinierka v oblasti chemickej technológie. Po absolvovaní vysokej školy pracovala na pozícii technológ, kde nadobudla skúsenosti v elektrotechnických a strojných technológiách. Vedomosti z chémie uplatnila vo funkcii vedúca certifikačného orgánu pre certifikáciu výrobkov. Pracovala ako notifikovaná osoba a autorizovaná osoba pre stavebné výrobky. Svoje nadobudnuté skúsenosti a poznatky využíva v spoločnosti PRVÁ CERTIFIKAČNÁ s.r.o. Úspešne absolvovala certifikačné štúdium v obore špecialista odpadového hospodárstva. Má aj svoju vlastnú stránku www.envirotree.sk, kde sa podrobnejšie venuje problematike odpadového hospodárstva a pomáha klientom riešiť rôzne problémy v tejto oblasti. Do budúcna sa chce ďalej vzdelávať a nadobúdať nové skúsenosti OH, ŽP a certifikácii výrobkov.