dnes je 9.12.2022

Input:

Ohlásenia, Oznámenia a Hlásenia

1.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlásenia a potvrdenia podľa nového zákona o odpadoch

 • Potvrdenie o prijatí použitých polychlórovaných bifenylov a zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly do zariadenia na zneškodňovanie polychlórovaných bifenylov
 • Oznámenie o držbe zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly
 • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • Oznámenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík
 • Ohlásenie o množstve vyzdieraných odpadových pneumatík - WORD
 • Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov
 • Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov - WORD
 • Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
 • Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo SR a vývozu
 • Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo SR a vývozu - WORD
 • Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a